Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

07 12 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wypełnienie obowiązków ustawowych w zakresie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Znaczna część szkolenia zostanie poświęcona na omówienie zmian obowiązujących od 2020 r. (m.in. zmian w zakresie składanych wniosków do Urzędów Marszałkowskich, prowadzonej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami). Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą BDO, będą mogli na bieżąco zadawać pytania na nurtujące ich kwestie, a także przedyskutować sytuacje z ich praktyki.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są pracownicy branży wodociągowo-kanalizacyjnej odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w organizacjach, w tym zlecający usługi odbioru odpadów, specjaliści odpowiadający za ewidencję odpadów i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami, pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów przetargowych w części dotyczącej gospodarowania odpadami np. w zakresie wytworzonych odpadów powstałych w zakresie zleconych usług, pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie Procedur/Instrukcji w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami, osoby odpowiedzialne za zgodność prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi – różne stanowiska w zależności od struktury organizacyjnej, pracownicy firm transportowych zajmujących się przewozem odpadów odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów związanych z realizacją transportów.

Korzyści ze szkolenia

• Podniesienie kompetencji personelu w zakresie korzystania z BDO, rejestrowania niezbędnych operacji w odniesieniu do prowadzonych działalności.
• Przegląd prowadzonej przez dany podmiot działalności w odniesieniu do BDO i ewentualna możliwość uzupełnienia w dodatkowym zakresie.
• Uzupełnienie kompetencji w obszarze prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości (wymaganie prawne) w zakresie gospodarowania odpadami.
• Oszacowanie ryzyk, wdrożenie działań i uniknięcie potencjalnych kar (nawet do 1 000 000 PLN !) z tytułu niedopełnienia wymagań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie BDO.

Program

1. Zakres i rola podmiotów zarejestrowanych w BDO.

2. Podstawowe pojęcia związane z odpadami a niezbędne do prawidłowego określenia swojej działalności w BDO.

3. Obowiązki wynikające z ustawy o odpadach w kontekście BDO dla branży WOD-KAN, w tym:
a) obowiązki wytwórcy odpadów,
b) przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami,
c) kto podlega opłacie rejestrowej i rocznej,
d) obowiązek przekazania odpadów do uprawnionych podmiotów (sposób weryfikacji),
e) kto powinien umieszczać numer rejestrowy na dokumentach,
f) kiedy należy dokonać aktualizacji wpisu do BDO (w jakim trybie),
g) kto jest odpowiedzialny za odpad w przypadku realizacji usług (w tym remontowych, serwisowych etc.),
h) prawidłowe określenie miejsc prowadzenia działalności w BDO.

4. Struktura użytkowników w BDO i uprawnienia.

5. Omówienie funkcjonalności i dostępnych modułów w BDO:
a) wnioski (rejestrowy, aktualizacyjny, o wykreślenie),
b) ewidencja odpadów (w tym omówienie okresu przejściowego, sposób prowadzenia do 30.06.2020),
c) sprawozdawczość.

6. Praktyczne zapoznanie z elektronicznymi dokumentami, w tym analiza i omówienie różnych problemów oraz przypadków związanych z prowadzoną ewidencją:
a) w przypadku posiadaczy odpadów: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
b) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów: karty ewidencji odpadów niebezpiecznych,
c) w przypadku podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, transportującego odpady komunalne: karty przekazania odpadów komunalnych.

7. Sprawozdawczość za 2019 i w 2020.

8. Wymagania prawne dotyczące BDO versus kary.

9. Case study dla branży WOD-KAN.

10. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 750 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

07 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję