Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

28 04 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Prowadzący

Nina Leszczyńska-Dudek – praktyk, kilkunastoletni staż w branży odpadowej na stanowisku menadżerskim, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów oraz doradztwa w obszarze spełniania wymagań prawnych z zakresu gospodarki odpadami (analiza aktów prawnych w korelacji z praktyką). Wieloletnia współpraca z organami kontrolującymi przedsiębiorców z branży odpadowej, w tym WIOŚ, GIOŚ, Urzędy Marszałkowskie. Preferuje podejście procesowe w firmie, w tym w operacjach związanych z zarządzaniem strumieniem odpadów, w szczególności w zakresie obiegu dokumentacji, sprawozdawczości, ewidencji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wypełnienie obowiązków ustawowych w zakresie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Znaczna część szkolenia zostanie poświęcona na omówienie zmian obowiązujących od 2020 r. (m.in. zmian w zakresie składanych wniosków do Urzędów Marszałkowskich, prowadzonej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami). Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą BDO, będą mogli na bieżąco zadawać pytania na nurtujące ich kwestie, a także przedyskutować sytuacje z ich praktyki.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

• Podniesienie kompetencji personelu w zakresie korzystania z BDO, rejestrowania niezbędnych operacji w odniesieniu do prowadzonych działalności.
• Przegląd prowadzonej przez dany podmiot działalności w odniesieniu do BDO i ewentualna możliwość uzupełnienia w dodatkowym zakresie.
• Uzupełnienie kompetencji w obszarze prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości (wymaganie prawne) w zakresie gospodarowania odpadami pozwoli na udoskonalenie/ zmiany procesów w organizacji.
• Oszacowanie ryzyk, wdrożenie działań i uniknięcie potencjalnych kar ( nawet do 1 000 000 PLN ! ) z tytułu niedopełnienia wymagań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie BDO.

Adresaci szkolenia

Pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w organizacjach , w tym zlecający usługi odbioru odpadów; specjaliści odpowiadający za ewidencję odpadów i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami; pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów przetargowych w części dotyczącej gospodarowania odpadami np. w zakresie wytworzonych odpadów powstałych w zakresie zleconych usług; pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie Procedur/Instrukcji w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami; osoby odpowiedzialne za zgodność prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi- różne stanowiska w zależności od struktury organizacyjnej, pracownicy firm transportowych zajmujących się przewozem odpadów odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów związanych z realizacją transportów.

Program szkolenia

1. Zakres i rola podmiotów zarejestrowanych w BDO.

2. Podstawowe pojęcia związane z odpadami a niezbędne do prawidłowego określenia swojej działalności w BDO oraz odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

3. Obowiązki wynikające z ustawy o odpadach w kontekście BDO, w tym:
a) jakie podmioty i w jakim przypadku są zwolnione z obowiązku wpisu do BDO,
b) przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami,
c) obowiązki wytwórcy odpadów,
d) kto podlega opłacie rejestrowej i rocznej,
e) obowiązek przekazania odpadów do uprawnionych podmiotów (sposób weryfikacji),
f) kto powinien umieszczać numer rejestrowy na dokumentach,
g) kiedy należy dokonać aktualizacji wpisu do BDO (w jakim trybie),
h) kto jest odpowiedzialny za odpad w przypadku realizacji usług (w tym remontowych, budowlanych, serwisowych etc.),
i) prawidłowe określenie miejsc prowadzenia działalności w BDO.

4. Struktura użytkowników w BDO i uprawnienia.

5. Omówienie funkcjonalności i dostępnych modułów w BDO:
a) wnioski (rejestrowy, aktualizacyjny, o wykreślenie),
b) ewidencja odpadów (w tym omówienie okresu przejściowego, sposób prowadzenia do 30.06.2020),
c) sprawozdawczość.

6. Praktyczne zapoznanie z elektronicznymi dokumentami:
a) w przypadku posiadaczy odpadów: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
b) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów: karty ewidencji odpadów niebezpiecznych,
c) w przypadku podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, transportującego odpady komunalne: karty przekazania odpadów komunalnych.

7. Sprawozdawczość za 2019 i w 2020.

8. Wymagania prawne dotyczące BDO versus kary.

9. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

28 04 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję