Gospodarka wod-kan a ewidencja kosztów taryfowych i pozataryfowych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

• przyjęcie właściwych rozwiązań w treści polityki rachunkowości dla późniejszych działań w sferze kosztów taryfowych i pozataryfowych,
• wskazanie wpływu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na przyjęcia właściwej ewidencji kosztów i przychodów,
• pozyskanie wiedzy z zakresu zdarzeń gospodarczych oraz wskazanie przykładowych rozwiązań z podziału kosztów w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym,
• zastosowanie praktycznych rozwiązań w celu uniknięcia subsydiowania skrośnego.

Program

1. Podstawy prawne kształtowania taryf wod-kan.

2. Organizacje w Polsce prowadzące gospodarkę wod-kan.

3. Modernizacja i inwestycje w infrastrukturę wod-kan.

4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa wod-kan w perspektywie ewidencji kosztów i przychodów taryfowych
i pozataryfowych.

5. Polityka rachunkowości w tym plan kont.

6. Ewidencja kosztów bezpośrednich i pośrednich.

7. Pozostałe koszty i przychody operacyjne oraz finansowe.

8. Koszty taryfowe.

9. Koszty pozataryfowe.

10. Rozliczenie kosztów pośrednich.

11. Rozliczenie kosztów pozostałych.

12. Rozliczenie poniesionych nakładów na modernizację sieci wod-kan.

13. Sprawozdawczość finansowa bieżąca (układ roczny – kalendarzowy) a sprawozdawczość taryfowa.

14. Subsydiowanie skrośne a wpływ na stawki opłat wod-kan.

15. Koszty urobku wody a przychody.

16. Przychody jednostkowe zużycia (poboru) wody.

17. Instrukcja rozliczania wody i kanalizacji.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

13-12-2021Warszawa
28-02-2022Warszawa
28-04-2022Warszawa

Zaufali nam: