INCOTERMS w praktyce w branży TSL – omówienie zmian dla wersji 2020 vs 2010

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 650 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowymi i praktycznymi zasadami stosowania przygotowywanych zasad INCOTERMS 2020 w stosunku do obowiązujących reguł INCOTERMS 2010, np. czy rzeczywiście EXW powinno być zlikwidowane lub jaką regułę wybrać dla różnych środków transportu szczególnie w epoce transportu intermodalnego. W szczególności:
• Przekazanie aktualnych informacji o najnowszej wersji Incoterms 2020 oraz zmian w stosunku do wersji poprzednich (ewolucja 2010 i 2000);
• Klasyfikacji reguł i nowych terminach;
• Wzbogacenie/uzupełnienie wiedzy uczestników o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych;
• Analiza poszczególnych reguł Incoterms 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu oraz sposobów na ograniczanie ryzyka po stronie sprzedającego;
• Wzbogacenie/uzupełnienie wiedzy uczestników o ryzykach i typowych błędach przy złej interpretacji przejmowania kosztów transportu i odpowiedzialności;
• Interaktywna analiza typowych i nietypowych przypadków.

Metodyka

Każda osoba zajmująca się handlem międzynarodowy analizując swoja pracę na pewno ma nieraz wątpliwości jaką formułę INCOTERMS zastosować. Dlatego w szkoleniu połączona będzie analiza przykładów w szerokiego doświadczenia trenera oraz case study różnych praktycznych sytuacji. Forma szkolenia to warsztat obejmujący wymianę doświadczeń i moderowaną interakcją z uczestnikami oraz wsparty prezentacją medialną.

Program

1. Wprowadzenie – dlaczego współpracę z partnerem zagranicznym warto oprzeć na jasnych klarownych zasadach?
a) cena , koszty i ryzyko w handlu zagranicznym,
b) kontrakt w handlu zagranicznym na jakich regułach warto go oprzeć?
c) jakiego zakresu współpracy dotyczą reguły INCOTERMS a jakie działania i problemy nie są z nimi związane?
d) określenia związane i operacjami zagranicznymi min cargo, fracht, loco, franco , ab werk – jak je rozumieć i interpretować.

2. Reguły INCOTERMS – wiedza ogólna:
a) czym jest INCOTERMS – cele i zadania reguł,
b) jaką regułę wybrać – proces decyzyjny i negocjacyjny,
c) grupy zaszeregowanie reguł INCOTERMS i uwarunkowania,
d) istota przejścia kosztów i ryzyk ze sprzedającego na kupującego,
e) fakultatywny charakter reguł INCOTERMS,
f) różne rodzaje transportu a INCOTERMS.

3. Obowiązujące reguły INCOTERMS 2010 a propozycje 2020:
a) reguły INCOTERMS 2020, a reguły INCOTERMS 2020,
b) rewolucja czy ewolucja INCOTERMS 2020 vs 2010,
c) analiza poszczególnych formuł INCOTERMS 2010 ze zmianami 2020:
− wszystkie rodzaje transportu:
• EXW EX WORKS,
• FCA FREE CARRIER, (proponowany podział w INCOTERMS 2020),
• CPT CARRIAGE PAID TO,
• CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO,
• DAT DELIVERED AT TERMINAL,
• DAP DELIVERED AT PLACE,
• DDP DELIVERED DUTY PAID;
− tylko transport morski i wodny śródlądowy:
• FAS FREE ALONGSIDE SHIP, (dlaczego będzie zlikwidowana),
• FOB FREE ON BOARD, (Incoterms 2020 a kontenery),
• CFR COST AND FREIGHT,
• CIF COST INSURANCE FREIGHT,
• CNI COST AND INSURANCE (wypełnienie luki między FCA a CFR/CIF,
• krótkie omówienie specyfiki transportu morskiego (konosament, morski list przewozowy, THC, demurrage, detention).

4. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS:
a) czy formuła EXW była najlepsza i dlaczego z niej rezygnuje INCOTERMS 2020?
b) różne rodzaje transportu a reguły INCOTERMS,
c) istotne dane w prawidłowej interpretacji reguł INCOTERMS np. granica, miejsce dostawy, wersja INCOTERMS,
d) w czym nas INCOTERMS nie zabezpieczy?

5. Podsumowanie i dyskusja:
a) bezpieczeństwo transportu, regulacje związane z ubezpieczeniem transportu oraz związek między INCOTERMS a międzynarodową umową handlową w koncepcji INCOTERMS 2020,
b) a jak to jest u Nas?

Informacje organizacyjne

Cena: 650 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Warszawa

Zaufali nam: