Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w jednostce

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w jednostce

17 06 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych zasad posługiwania się instrukcją kancelaryjną, wykazem akt i instrukcją archiwalną oraz omówienie praw i obowiązków twórców dokumentacji. Uczestnicy nabędą umiejętność samodzielnego prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt, wypełniania obowiązujących w jednostce formularzy i środków ewidencyjnych oraz zgodnego z przepisami gromadzenia, archiwizowania, porządkowania i niszczenia dokumentów. W efekcie szkolenia uczestnicy będą potrafili również brakować dokumentację niearchiwalną i przekazywać materiały archiwalne do archiwów państwowych zgodnie z aktualnymi procedurami. 

Celem szkolenia jest również przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w przepisach oraz wprowadzenia koniecznych aktualizacji normatywów w związku z wejściem w życie zmian w sposobie prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest w szczególności do:
• przedstawicieli państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, stosujących bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na wykazie akt;
• przyszłych lub obecnych pracowników archiwów zakładowych,
• referentów spraw (pracowników merytorycznych),
• koordynatorów czynności kancelaryjnych oraz pracowników sekretariatów.
• przedstawicieli jednostek niepaństwowych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, firm prywatnych;
• wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, również tych, które nie mają doświadczenia w archiwizacji.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją:
a) ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach resortowych po 1.01.2019 r.,
b) podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego,
c) narodowy zasób archiwalny,
d) państwowy zasób archiwalny,
e) niepaństwowy zasób archiwalny,
f) państwowa sieć archiwalna,
g) nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym,
h) formy ochrony prawnej.

2. Rodzaje współczesnej dokumentacji:
a) podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości,
b) rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej,
c) rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej,
d) dokumentacja jawna i niejawna,
e) materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna.

3. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji:
a) kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji,
b) podział dokumentacji na kategorie archiwalne,
c) okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej.

4. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w podmiocie:
a) tradycyjny obieg dokumentacji,
b) elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją,
c) systemy kancelaryjne,
d) instrukcja kancelaryjna,
e) jednolity rzeczowy wykaz akt.

5. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt:
a) organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt:
– cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt,
– planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego,
– personel archiwum zakładowego i składnicy akt,
– lokal archiwum zakładowego i składnicy akt,
– wyposażenie archiwum zakładowego,
– przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
– gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt,
– środki ewidencyjne archiwum zakładowego,
– udostępnianie dokumentacji,
– brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
– konserwacja akt,
– przekazywane akt do archiwum państwowego,
– kontrola archiwum zakładowego,
b) komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym,
c) archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac,
d) postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

6. Dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

 

Terminy

17 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję