Inwentaryzacja roczna w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program

1. Podstawy prawne i ogólne zasady inwentaryzacji:
a) podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji,
b) pojęcie i cel inwentaryzacji,
c) odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji,
d) częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
e) możliwość odstąpienia od inwentaryzacji,
f) udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji.
g) obowiązki inwentaryzacyjne w okresie pandemii.

2. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji:
a) obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji,
b) ruch składników w czasie trwania spisu z natury,
c) zasady inwentaryzacji stosowane w praktyce,
d) przygotowanie obszarów spisowych,
e) inwentaryzacja i środków trwałych trudno dostępnych,
f) przygotowanie do inwentaryzacja sieci i jej elementów.

3. Metody inwentaryzacji:
a) spis z natury,
b) inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald,
c) inwentaryzacja metodą weryfikacji.

4. Inwentaryzacja Środków Trwałych oraz WNP:
a) spis z natury,
b) metoda geodezyjna,
c) metoda porównawcza,
d) inwentaryzacja sieciowych środków trwałych.

5. Nowoczesne techniki inwentaryzacyjne.

6. Outsourcing usług inwentaryzacji.

7. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a) instrukcja inwentaryzacyjna,
b) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
c) arkusz spisu z natury,
d) protokół inwentaryzacji kasy,
e) oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie,
f) protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
g) sprawozdanie z kontroli spisu z natury,
h) plan i harmonogram inwentaryzacji,
i) archiwizacja dokumentów inwentaryzacyjnych.

8. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) rozliczenie bilansowe,
b) niedobory towarów – skutki w VAT,
c) skutki w podatku dochodowym rozliczenia niedoborów i nadwyżek,
d) obciążenie pracownika wartością towarów w cenie sprzedaży brutto,
e) kompensata nadwyżki i niedoboru towaru,
f) ostateczny termin ujęcia w księgach skutków rozliczenia inwentaryzacji.

9. Błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych.

10. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów:
a) data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
b) przygotowanie i organizacja inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
c) przebieg inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
d) inwentaryzacja ciągła,
e) rozliczenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
f) zakończenie prac komisji inwentaryzacyjnej.

11. KSR 11 Środki Trwałe.

12. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

20-12-2021Warszawa
24-01-2022Warszawa

Zaufali nam: