Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

18 10 2019 - Warszawa
22 11 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Adresaci szkolenia

Kierownicy jednostek, pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Majątek trwały w jednostce – definicje i podstawowe zasady gospodarowania.

2. Inwentaryzacja czyli element kontroli nad majątkiem w jednostce – istota i zadania inwentaryzacji.

3. Rodzaje i formy inwentaryzacji.

4. Metody inwentaryzacji.

5. Terminy inwentaryzacji.

6. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

7. Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.

8. Etapy inwentaryzacji.

9. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

10. Przygotowanie inwentaryzacji.

11. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
a) zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
b) prace organizacyjne przed spisem,
c) arkusze spisowe,
d) wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
e) spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
f) rozliczenie spisu z natury.

12. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

13. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:
a) wartości niematerialnych i prawnych,
b) gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c) środków trwałych w budowie,
d) należności spornych i wątpliwych,
e) rozrachunków publicznoprawnych.

14. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
b) ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

15. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

16. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

17. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

18 10 2019 - Warszawa
22 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję