Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych? Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych? Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości

01 12 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie ma charakter prawie wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych. Jego celem jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z odpisami z ksiąg wieczystych tj. dla pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, pracowników firm deweloperskich, syndyków, windykatorów wierzytelności, pracowników odpowiedzialnych za zawieranie umów (w tym umów w przedmiocie udzielania kredytów hipotecznych), radców prawnych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie posługiwać się odpisami z ksiąg wieczystych (aktualnymi i zupełnymi), pobierać je za pośrednictwem systemu internetowego, a także rozumieć znaczenie poszczególnych zapisów zawartych w odpisach.)

Program szkolenia

1. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:
a) rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,
b) jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?,
c) Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,
d) co to jest zbiór dokumentów,
e) kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?,
f) co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?,
g) czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?,
h) czy nieruchomość może nie mieć właściciela?,
i) co to są akta księgi wieczystej?,
j) co to jest księga wieczysta dawna?,
k) problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,
l) własność,
m) ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),
n) użytkowanie wieczyste,
o) służebność,
p) odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,
q) rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
r) zasada jawności ksiąg wieczystych.

2. Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):
a) Oznaczenie księgi wieczystej.
b) Dział I – O Oznaczenie nieruchomości.
c) Dział I – SP Spis praw związanych z własnością.
d) Dział II – Własność.
e) Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.
f) Dział IV – Hipoteka.

3. Podstawy z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 650 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie! 

Terminy

01 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję