Jak osiągnąć optymalne korzyści przy finansowaniu inwestycji leasingiem? Praktyczny poradnik dla służb finansowo-księgowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Jak osiągnąć optymalne korzyści przy finansowaniu inwestycji leasingiem? Praktyczny poradnik dla służb finansowo-księgowych

28 02 2019 - Warszawa
13 03 2019 - Katowice

Kategoria: , , ,
Cel szkolenia

Szkolenie jest przygotowane przez wieloletnich praktyków z dziedziny leasingu, pragnących podzielić się swoim unikalnym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania umów leasingu od momentu ich zawarcia do upływu okresu trwania umowy.
Tematyka ryzyka związanego z zawieraniem i obsługą umowy leasingu jest często niedoceniana, a liczne przykłady rynkowe pokazują, że koszty braku specjalistycznej wiedzy leasingowej mogą być sięgać nawet milionów złotych. Dlatego celem szkolenia jest wyrównanie wiedzy pomiędzy pracownikami firm leasingowych i ich klientami, aby wszelkie kontakty były bardziej profesjonalne i wymuszające w pełni partnerskie podejście leasingodawców do realizowanych zadań sprzedażowych.

Szkolenie skupia się więc na następujących obszarach:
1. Omówieniu głównych obszarów ryzyka, zawartego w zapisach umów leasingu.
2. Podkreśleniu unikalnego momentu zawierania umowy leasingu dla zapewnienia nie tylko optymalnych parametrów finansowych, ale dającego najlepsze dostępne warunki późniejszego monitorowania prawidłowości realizacji umowy przez finansującego.
3. Wytłumaczeniu konieczności precyzyjnego monitorowania poszczególnych zdarzeń w cyklu życia umowy leasingu.
4. Wskazaniu praktycznych kierunków realizacji monitoringu umowy, dostosowanego do danej sytuacji podmiotu, zależnie od jego sytuacji, ilości umów leasingu, trendów rynkowych itp.
5. Przedyskutowaniu roli zewnętrznych specjalistów w procesie monitorowania i wsparcia w sytuacji występowania niezaplanowanych zdarzeń.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy posiadać będą wiedzę, dającą pełne możliwości samodzielnego organizowania monitoringu kluczowych elementów ryzyka obsługi umowy leasingu oraz podejmowania negocjacji z potencjalnymi finansującymi, pozwalających ograniczyć te ryzyka na etapie zawierania umowy leasingu.

Adresaci szkolenia

Zajęcia dedykowane są dla Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Specjalistów z zakresu księgowości i finansów oraz innych osób zajmujących się obsługą aktywnych umów leasingu, w tym monitorowaniem prawidłowości ich obsługi.

Program

1. Wprowadzenie – dlaczego leasing nie jest tak prostym narzędziem, jak się powszechnie uważa?

2. Główne zalety, wady i ryzyka leasingu.

3. Świadomość zagrożeń – czemu tak rzadko zapobiega się ryzykom związanym z obsługą umowy leasingu.

4. Optymalny leasing – jak na etapie zawierania umowy uprościć późniejszy nadzór nad obsługą umowy?
a) optymalna struktura umowy – rodzaj stopy, parametry optymalizujące wysokość raty, rola dostawcy, rodzaj leasingu a w tym leasing pozabilansowy (podmioty nie stosujące MSSF16),
b) optymalizowanie kosztów pochodnych umowie leasingu (PŚT, ubezpieczenia),
c) Tabela Opłat i Prowizji – zapobieganie nieokreślonym kosztom przyszłych zdarzeń,
d) bezpieczeństwo zapisów prawnych umów leasingu (główne obszary – mapa ryzyka w tym identyfikacja możliwych problemów księgowych z obsłużeniem umów leasingu). Rynkowe przykłady zapisów OWUL i kierunki ich negocjacji – rating OWUL,
e) kiedy i co negocjować przed zawarciem umowy leasingu w wybranych sytuacjach (mała jednorazowa transakcja, flota pojazdów, duża inwestycja w maszyny)?

5. Optymalna procedura wyboru finansującego:
a) najczęstsze błędy w wyborze finansującego,
b) optymalna struktura portfela leasingowego,
c) wzorcowa procedura optymalizująca koszt i ryzyko zawieranej umowy.

6. Adekwatny do skali ryzyka system monitoringu umów leasingu:
a) cel oraz przyczyny monitorowania umów leasingu,
b) zdefiniowanie obszarów monitoringu,
c) określenie zakresu, częstotliwości i dokładności monitoringu,
d) sporządzenie procedury monitorowania,
e) przydzielenie zadań w strukturze organizacyjnej,
f) outsourcing procesu – warunki, koszty, zalety i wady.

7. Możliwe zdarzenia w trakcie obsługi umowy leasingu:
a) aneksy zmieniające warunki umowy – wydłużenie, skrócenie, zmiana wysokości rat,
b) cesja praw i obowiązków na inny podmiot,
c) jednostronna zmiana TOiP w trakcie trwania Umowy,
d) obsługa postępowań mandatowych w trakcie trwania umów leasingu,
e) oferty kierowane do Korzystającego w trakcie trwania Umowy,
f) kończenie umów przed terminem w wyniku szkody całkowitej,
g) zmiany interpretacji prawnych dotyczących umów leasingu (opłata wstępna, ubezpieczenia, itp.),
h) konieczność przeklasyfikowania umów leasingu (np. z leasingu operacyjnego na leasing finansowy) w trakcie trwania umowy leasingu,
i) opóźnienia w przekazywaniu dokumentów finansowych w terminach przewidzianych umową leasingu,
j) problemy z płynnością – restrukturyzacja zobowiązań.

8. Monitorowanie zdarzeń, związanych z kończeniem umowy leasingu:
a) płatności wymagane do zamknięcia umowy,
b) postępowanie w wypadku problemów z wysokim wykupem,
c) dokumenty przenoszące własność przedmiotu leasingu,
d) rozliczanie zapłaconych świadczeń (PŚT, polisy),
e) zwolnienie zabezpieczeń.

9. Korzyści z profesjonalnego wsparcia (wyrównanie wiedzy, profesjonalizacja kontaktów, pogłębienie analizy ryzyka, ograniczenie kosztów).

10. Dyskusja i podsumowanie.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

28 02 2019 - Warszawa
13 03 2019 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję