Jarmark rozmaitości w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Jarmark rozmaitości w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych

05 06 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również po zmianach przepisów w tym zakresie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne.

2. Ewidencja odsetek od należności.

3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.

4. Ewidencja wydatków, w tym min.:
a) wydatki remontowe i inwestycyjne,
b) zobowiązania i zaangażowanie.

5. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.

6. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach – nowa Klasyfikacja Środków Trwałych, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja, inwentaryzacja.

7. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.

8. Konta pozabilansowe – zmiany.

9. Ewidencja wyniku finansowego.

10. Fundusz jednostki – istota, analityka.

11. Sprawozdawczość finansowa po zmianach. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.

12. Polityka rachunkowości jednostki – co po zmianach powinno się w niej znaleźć?

13. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl 

Terminy

05 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję