Kadry i Płace w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kadry i Płace w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

21 05 2019 - 22 05 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. spraw kadr i płac

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie problematyki kadrowo-płacową dotyczącej pracowników sektora publicznego. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęściej spotykane praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz jej archiwizacji. Omówione zostaną zmiany przepisów w zakresie prawa pracy obowiązujące od 2018 r. i te które mają wejść w 2019 r. Zaprezentowany zostanie na przykładach sposób naliczania wynagrodzeń – sporządzenia list płac z zakresu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie chorób i macierzyństwa. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu dokumentacji kadrowej oraz przy naliczani płac wraz ze wskazaniem na konsekwencje tych błędów.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów opartych na studium przypadku uzupełnionych o prezentację multimedialną. Ćwiczenia – pytania – orzecznictwo.
Na każdych zajęciach na przykładzie konkretnych przykładów z praktyki zawodowej, najczęściej spotykanych lub najczęściej budzących kontrowersje uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z działami płac i kadr w jednostkach sektora publicznego, które w swojej praktyce zawodowej stykają się z trudnością realizowania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program szkolenia

Dzień 1

Dokumentacja kadrowa – prowadzenie, archiwizacja oraz omówienie zmian w prawie pracy

1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce:

a) podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii,

b) podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji,

c) najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika.

2. Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:

a) wybór optymalnej formy zatrudnienia,

b) rubryki umowy o pracę – krok po kroku,

c) forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności,

d) przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia a regulamin pracy,

e) aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

f) oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich,

g) zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą.

3. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:

a) poprawne skierowanie pracownika na badania lekarskie,

b) dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp.

4. Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych.

5. Dokumentacja kar porządkowych.

6. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej.

7. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.

8. Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy.

9. Przechowywanie dokumentacji przepisy o ochronie danych osobowych – RODO.

Czas pracy

1. Normy czasu pracy , obowiązkowe przerwy w pracy i okresy rozliczeniowe.

2. Dokumentowanie czasu pracy – ewidencja czasu pracy, lista obecności, harmonogram.

3. Systemy czasu pracy:

a) podstawowy,

b) równoważny,

c) zadaniowy,

d) praca w ruchu ciągłym.

4. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy:

a) plan urlopów a wnioski urlopowe,

b) rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy.

5. Dokumentacja czasu pracy.

6. Rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy.

7. Rozliczanie czasu pracy przy części i całości etatu.

8. Czas pracy ponad ustalona normę czasy pracy:

a) co to są szczególne potrzeby pracodawcy,

b) wolne na pracę w godzinach nadliczbowych,

c) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 50% i 100%,

d) godziny nadliczbowe przy zadaniowym systemie czasu pracy.

9. Czas pracy w delegacji.

10. Obniżenie normy czasu pracy – osoby niepełnosprawne.

11. Sankcje za nieprzestrzeganie norm czasu pracy.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) od 1 stycznia 2019 roku

1. Charakter prawny, cel oraz forma.

2. Podmioty objęte i uczestnicy.

3. Schemat tworzenia i możliwość rezygnacji.

Dzień 2

Lista płac pracowników sektora publicznego

1. Składniki wynagrodzenia akty prawne.

2. Od brutto do netto przez składki na ubezpieczenia społeczne i podatki.

3. Ustalenie składników wynagrodzenia i określenie czy:

a) mają charakter roszczeniowy,

b) stanowią podstawę do ubezpieczeń,

c) stanowią podstawę do opodatkowania.

4. Ustalenie wynagrodzenia za pracę przy różnych absencjach w pracy:

a) nieobecność spowodowana chorobą – dwa sposoby wyliczania,

b) wynagrodzenie za okres innych zwolnień od pracy,

c) wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki wynagrodzenia uwzględniane przy naliczeniu wynagrodzenia.

6. Podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego:

a) składniki wynagrodzenia stałe i zmienne uwzględniane w podstawie do wyliczenia wynagrodzenia za urlop,

b) sposób obliczenia wynagrodzenia urlopowego,

c) urlop po dłuższym okresie niewykonywania pracy.

7. Naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

a) składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru,

b) czym się różni podstawa do ekwiwalentu od podstawy do wynagrodzenia urlopowego?

c) metoda obliczenia ekwiwalentu.

8. Zasady naliczania fakultatywnych składników wynagradzania związanych z pracą:

a) dodatek stażowy – zasady obliczania wysokości i wypłaty dodatku,

b) dodatek funkcyjny,

c) dodatek za warunki pracy,

d) nagroda jubileuszowa – staż jubileuszowy, termin nabycia i wypłaty nagrody, ustalenie wysokości tej nagrody, zbieg prawa do nagród jubileuszowych, przedawnienie prawa do nagrody,

e) wynagrodzenie roczne – prawo i staż pracy uprawniający do wynagrodzenia , ustalenie wysokości wynagrodzenia rocznego,

f) odprawa emerytalna i rentowa,

g) odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku.

9. Potrącenia z wynagrodzenia:

a) potrącenia komornicze alimentacyjne i niealimentacyjne,

b) odliczanie w kolejnym terminie wypłaty, nadpłaconego z powodu choroby pracownika wynagrodzenia za pracę,

c) inne potrącenia.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby w całym szkoleniu 880 zł
– jednej osoby w wybranym dniu szkolenia 440 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

21 05 2019 - 22 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję