Kalkulacja kosztu wyrobu gotowego i usług. Ewidencja produktów gotowych.

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kalkulacja kosztu wyrobu gotowego i usług. Ewidencja produktów gotowych.

18 06 2021 - Warszawa

Kategoria: ,
Opis szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione aspekty stosowania rachunku kosztów w rachunkowości finansowej i kalkulacja kosztów:
• rozliczenia kosztów w czasie a ustalanie wyniku ze sprzedaży,
• ewidencję i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej,
• koszty wytworzenia produktów,
• ewidencja produktów gotowych.

Program

1. Koszt wytworzonego wyrobu gotowego:
a) jakie koszty należy uwzględnić przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktów?
b) metody ustalania kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych,
c) ewidencja kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
d) ustalenie kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przy wykorzystaniu kosztów planowanych,
e) ustalenie kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przy wykorzystaniu kosztów rzeczywistych,
f) koszt wytworzenia produktów w jednostce nieobjętej obowiązkiem badania sprawozdania finansowego.

2. Przesłanki rozliczeń międzyokresowych kosztów:
a) zasady ujmowania kosztów i przychodów w księgach rachunkowych,
b) rozliczenia międzyokresowe kosztów,
c) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
d) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

3. Koszty działalności pomocniczej
a) charakterystyka działalności pomocniczej,
b) istota i rodzaje działalności pomocniczej,
c) zasady ewidencji kosztów działalności pomocniczej,
d) rozliczanie świadczeń działalności pomocniczej,
e) zasady rozliczania kosztów działalności pomocniczej,
f) ujęcie księgowe kosztów działalności pomocniczej,
g) świadczenia wzajemne wydziałów produkcji pomocniczej,
h) rozliczanie świadczeń wydziałów pomocniczych.

4. Kalkulacja kosztu:
a) kalkulacja podziałowa prosta,
b) kalkulacja podziałowa ze współczynnikami,
c) kalkulacja fazowa,
d) kalkulacja produktów łącznych,
e) kalkulacja doliczeniowa zleceniowa,
f) kalkulacja doliczeniowa asortymentowa.

5. Wycena produkcji w toku:
a) jak na dzień bilansowy wycenia się produkcję w toku?
b) wycena produkcji w toku po koszcie wytworzenia,
c) wycena produkcji w toku w wysokości kosztów bezpośrednich,
d) wycena produkcji w toku w wysokości materiałów bezpośrednich.

6. Ewidencja wyrobów gotowych w rzeczywistym koszcie wytworzenia.

7. Ewidencja wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych:
a) przyjęcie odpowiedniej ceny ewidencyjnej i ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia,
b) ewidencja różnicy pomiędzy ceną ewidencyjną a rzeczywistym kosztem wytworzenia,
c) ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych.

8. Wyroby gotowe odpisywane w koszty na dzień ich wytworzenia:
a) czy jednostka produkcyjna może wartość wytworzonych wyrobów odnosić bezpośrednio w koszty?
b) odpisanie w koszty wyrobów gotowych w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5,
c) ustalenie wartości stanu zapasu wyrobów na koniec okresu sprawozdawczego,
d) korekta kosztów o wartość stanu zapasów na koniec okresu sprawozdawczego,
e) przekazanie wyrobów własnych na potrzeby budowy środka trwałego.

9. Reklamacje wyrobów gotowych:
a) wymiana uszkodzonych wyrobów na wolne od wad,
b) zwrot reklamowanego wyrobu i odstąpienie nabywcy od umowy sprzedaży,
c) przekazanie reklamowanego wyrobu z własnego sklepu do magazynu wyrobów gotowych,
d) reklamacja wyrobów sprzedanych w roku ubiegłym,
e) zasady korekty przychodów ze sprzedaży,
f) zasady korekty kosztów sprzedanych produktów.

10. Pozostałe zagadnienia:
a) rozchód półproduktów w celu wytworzenia wyrobu gotowego,
b) prototyp wyrobu gotowego wytworzony we własnym zakresie,
c) księgowanie straty z tytułu zniszczenia wyrobów gotowych w wyniku zdarzenia losowego,
d) przekazanie wyrobów gotowych na budowę środka trwałego w jednostce stosującej konta zespołu 4,
e) koszty transportu materiałów zaliczane do kosztów produkcji,
f) koszty przestoju w firmie produkcyjnej,
g) przyjęcie nowych zasad rozliczania kosztów produkcji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

18 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję