Kasy fiskalne 2019/2020  – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem  projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kasy fiskalne 2019/2020 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

04 10 2019 - Wrocław
29 10 2019 - Warszawa
08 11 2019 - Katowice
28 11 2019 - Poznań
05 12 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

dr Paweł Selera – doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, licencjonowany doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce. Prowadził i nadzorował liczne przeglądy podatkowe mające na celu weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Autor kilkudziesięciu publikacji, glos i komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą. Autor książki: Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Warszawa 2010 (wyd. Wolters Kluwer) nagodzonej główną nagrodą w kategorii Podatki i Finanse w konkursie Złote Skrzydła Gazety Prawnej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych) z uwzględnieniem najnowszego projektu ustawy wprowadzającej nowy sposób ewidencji obrotu przy zastosowaniu tzw. „kas elektronicznych”.
Na seminarium zostanie omówiony zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku prowadzenia ewidencji fiskalnych, obowiązki związane z prawidłową eksploatacją kasy fiskalnej, omówienie zagadnień związanych z prawidłowym wystawieniem paragonu fiskalnego oraz zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących. Na szkoleniu również zostanie omówione najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje MF oraz praktyka gospodarcza.

Program

1. Zakres obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej:
a) status nabywcy i jego weryfikacja jako kryterium podstawowe,
b) kryterium „sprzedaży” w rozumieniu ustawy o VAT.

2. Użytkowanie kasy – obowiązki podatnika:
a) obowiązki podatnika związane z rozpoczęciem fiskalizacji,
b) przerwy w fiskalizacji i zakończenie fiskalizacji (zakończenie działalności),
c) wymogi techniczne kasy fiskalnej,
d) więcej niż jedna kasa fiskalna w działalności podatnika, kasa rezerwowa,
e) obowiązki formalne związane z użytkowaniem kasy fiskalnej,
f) poszczególne typy kas fiskalnych i konsekwencje związane z ich użytkowaniem,
g) serwis kas, zmiany serwisanta, książka kasy,
h) wycofanie kasy z działalności – procedura i obowiązki podatnika,
i) awarie kas, kradzież kasy, przeszkody w pracy kasy.

3. Paragon fiskalny:
a) elementy paragonu fiskalnego, opis świadczenia na paragonie,
b) termin wystawienia paragonu fiskalnego – kiedy i do kiedy podatnik musi wystawić paragon?
c) zaliczki a paragon fiskalny – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
d) przechowywanie paragonów fiskalnych i raportów,
e) raporty fiskalne i ich znaczenie,
f) „korekty” błędnej fiskalizacji,
g) faktura VAT a paragon fiskalny – wzajemne relacje,
h) paragon fiskalny a poszczególne stawki VAT oraz czynności zwolnione – obowiązki podatnika,
i) przechowywanie paragonów fiskalnych,
j) NIP na paragonie fiskalnym; NIP dostawcy i NIP nabywcy na żądanie.

4. Kryteria techniczne, nowe rozporządzenie z 28 maja 2018 r.:
a) zwroty towarów i uznane reklamacje – wymogi ewidencyjne,
b) oczywista pomyłka i jej korekta,
c) elementy raportu dobowego i terminy jego składania po nowelizacji,
d) parametry techniczne kas fiskalnych.

5. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu po zmianach na rok 2019 r.:
a) czynności obligatoryjnie wyłączone z systemu zwolnień, limit kwotowy zwolnienia jego kalkulacja wg najnowszych przepisów,
b) kryterium udziału obrotów i metodologia ich kalkulacji a zwolnienie z obowiązku fiskalizacji,
c) obowiązki związane z utratą zwolnienia i rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży podlegającej fiskalizacji,
d) poszczególne czynności zwolnione z ewidencjonowania na mocy załącznika do rozporządzenia – analiza szczegółowa (zwłaszcza przelewy „bezgotówkowe”, wynajem nieruchomości, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia),
e) zmiana formy prawnej/przekształcenia a obowiązek fiskalizacji.

6. Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących:
a) warunki odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kasy,
b) przypadki zwrotu uprzednio odliczonej kwoty,
c) więcej niż jedna kasa a zwroty kwot wydatkowanych na ich zakup.

7. Sankcje związane z naruszeniem przepisów dot. kas fiskalnych:
a) sankcje określone w ustawie o VAT,
b) organy kontrolujące prawidłowe stosowanie kas fiskalnych,
c) sankcje karno-skarbowe (ich wymiar i zakres zastosowania),
d) czynny żal – znaczenie instytucji.

8. Projekt ustawy – „Kasy elektroniczne” (etap Sejm RP):
a) geneza zmian i nowe typy kas fiskalnych,
b) kasy z kopią papierową i kasy z elektronicznym zapisem kopii a nowy typ kas, jaką funkcję będą miały nowe kasy?
b) Centralne Repozytorium Kas – organ prowadzący i zadania systemu,
c) fakturę wystawia się dla nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon
dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług
jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej,
d) obowiązek zapewnienia połączenia kasy rejestrującej za pośrednictwem sieci teleinformatycznej z Centralnym Repozytorium Kas,
e) nowa ulga z tytułu zakupu kasy,
f) warunki zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy,
g) możliwość używania przez podatników do prowadzenia ewidencjonowania m.in. kas wynajętych, wydzierżawionych lub leasingowanych,
h) terminy stosowania nowego typu kas:
• podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
• świadczący usługi gastronomiczne i budowlane,
• świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness,
• pozostali podatnicy; zmiana ewolucyjna czy rewolucyjna?
i) skrócenie terminu ważności potwierdzeń dla kas z elektronicznym zapisem kopii (koniec 2022 roku) i dla kas z kopią papierową.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

04 10 2019 - Wrocław
29 10 2019 - Warszawa
08 11 2019 - Katowice
28 11 2019 - Poznań
05 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję