Klasyfikacja budżetowa 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Klasyfikacja budżetowa 2019

24 10 2019 - Warszawa
29 11 2019 - Warszawa
17 12 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów – szczególnie w działach 050,720, 730, 750, 756, 757, 801, 855.

2. Zmiany w grupach paragrafów wydatków.

3. Nowe paragrafy dochodów:
a) 016 Specjalny podatek węglowodorowy,
b) 017 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków,
c) 022 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego.

4. Nowe paragrafy wydatków:
a) 492 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy,
b) 615 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy,
c) 804 Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy.

5. Zmiana paragrafów dochodów: 015, 020, 076, 216, 252, 644.

6. Zmiana paragrafów wydatków: 216, 250, 252, 498, 640.

7. Nowe paragrafy przychodów:
a) 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
b) 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
c) 907 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

8. Zmiana paragrafu przychodów: 957

9. Nowy paragraf rozchodów: 965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego.

10. Zmiany paragrafów wydatków dla zadań bezpieczeństwa zewnętrznego: 307, 417.

11. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
a) odsetki 091, 092,
b) wpływy z różnych opłat 069, a 097,
c) inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

12. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
a) materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
b) oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
c) umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
d) nagród konkursowych 419 a 304,
e) opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
f) świadczeń 311 a 302,
g) delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
h) ekspertyz 439,
i) tłumaczeń 438,
j) usług między jst 433,
k) energii 426,
l) usług zdrowotnych 428 a 430,
m) szkoleń 455, 470 i 430,
n) opłat komorniczych 461,
o) remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

13. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

14. Pytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

24 10 2019 - Warszawa
29 11 2019 - Warszawa
17 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję