ZMIANY W PRZEPISACH

Klasyfikacja budżetowa 2021 – najczęstsze problemy po zmianach przepisów prawa w tym zakresie

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów.

2. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
a) odsetki 091, 092,
b) wpływy z różnych opłat 069, a 097,
c) inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
a) materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
b) oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
c) umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
d) nagród konkursowych 419 a 304,
e) opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
f) świadczeń 311 a 302,
g) delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
h) ekspertyz 439,
i) tłumaczeń 438,
j) usług między jst 433,
k) energii 426,
l) usług zdrowotnych 428 a 430,
m) szkoleń 455, 470 i 430,
n) opłat komorniczych 461,
o) remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

5. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

6. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Koszt uczestnictwa dwóch i więcej osób: 390 zł/ osoba

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

 

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-11-2021Warszawa
14-12-2021Warszawa

Zaufali nam: