Kodeks spółek handlowych (KSH) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek kapitałowych oraz dokumentacji korporacyjnej firmy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kodeks spółek handlowych (KSH) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek kapitałowych oraz dokumentacji korporacyjnej firmy

16 04 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

Agnieszka Lisak – od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j. Przedmiotem specjalizacji Pani Agnieszki jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Od 10 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm. Współpracuje w tym zakresie z Akademią MDDP. Podmioty dotychczas szkolone to m.in.: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., PKN Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, TP SA, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Autorka licznych artykułów, w tym m.in.: „Zabezpieczanie zobowiązań wekslem” (Gazeta Podatkowa nr 20, 18.03.2004 r.), „Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników” (Gazeta Podatkowa nr 31, 26.04.2004 r.), „Zmiany w ordynacji podatkowej” (Rzeczpospolita 12.09.2015 r.), „Czy ISO 37001 pomoże w zwalczaniu nadużyć w spółkach (Controlling i Rachunkowość Zarządca 03.2017 r.), „Drobna informacja, donos, plotka, czyli jak niewinna wiadomość pozwala kontrolować jakość naszych produktów” (Controlling i Rachunkowość Zarządcza 04.2017 r.), „Zwalczanie korupcji” (Przetargi Publiczne 05.2017 r.), „Anatomia korupcji” (Rzeczpospolita 12.12.2017 r.).

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, pracownicy: kierownicy i dyrektorzy biura zarządu, asystentki prezesów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie w/w osób z kluczowymi pojęciami prawa gospodarczego, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał, umowa spółki, statut, akt założycielski, a także z zasadami tworzenia dokumentacji korporacyjnej firmy…
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili prowadzić obsługę organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), zwoływać posiedzenia organów i tworzyć dokumentację korporacyjną (protokoły, uchwały…).

Metody szkolenia

• praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS… ),
• dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
• rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
• wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

Program

1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.

2c. Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć, holding (grupa kapitałowa), konsorcjum.
2b. Kiedy tworzy się grupy kapitałowe (wady i zalety).

3. Kapitał zakładowy:
• Kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki.
• Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki.
• Obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna).
• Rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy).
• Pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu.
• Sposoby dokapitalizowania spółki.

4. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników.
A. O czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem).
B. Co to jest prokura, rodzaje prokury.

5. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy.
A. Zarząd :
• O czym członek zarządu powinien pamiętać sprawując swoją funkcję.
• Modele zarządów.
• Obowiązki zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
• Posiedzenia zarządu (częstotliwość i zasady zwoływania).
• Zasady podejmowania uchwał.
• Regulamin zarządu, jako dokument porządkujący jego pracę. Co regulamin zarządu powinien zawierać.
• Dokumentacja korporacyjna związana z pracą zarządu (protokoły posiedzeń, uchwały).
• Obowiązki członka zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
• Co to jest absolutorium i czy zwalania ono z odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce?
• Mandat a kadencja (zasady liczenia, kadencja wspólna a indywidualna).
• Zasady zatrudniania członków zarządu (umowa o pracę, kontrakt menadżerski, umowa zlecenie, wypłata świadczenia w oparciu o uchwałę o powołaniu).
• Od kiedy następuje objęcie funkcji członka zarządu i jego prawo do reprezentacji spółki, od chwili powołania czy od chwili wpisu do KRS?
B. Rada nadzorcza:
• O czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać.
• Modele rad nadzorczych.
• Efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą, co powinno być przedmiotem jej zainteresowania.
• Dokumentacja korporacyjna związana z pracą rady nadzorczej.
• Rodzaje nadużyć w spółce i zasady ich wykrywania.
• Jak tworzyć procedury kontrolne dla rad nadzorczych.
• Niegospodarność.
C. Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy – kompetencje.
• Sposoby zwoływania posiedzeń.
• Zasady podejmowania uchwał ( większość głosów zwykła, bezwzględna, kwalifikowana).
• Zasady sporządzania protokołów.

6. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu. Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wynikające z umów, które podpisuje.

7. Umowa spółki, akt założycielski, statut.

8. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
• Problem nieaktualnych wpisów do KRS.
• Rodzaje wpisów do KRS (wpisy konstytutywne i deklaratoryjne).

9. Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

16 04 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję