Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego

20 05 2019 - 21 05 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Program

1. Wiadomości wprowadzające.

2. Ramy czasowe wprowadzenia procedur windykacyjnych (określenie najlepszego oraz ostatecznego momentu, przedstawienie najistotniejszych zmian.

3. Stopniowalność wprowadzanych i realizowanych technik windykacyjnych:
a) umiejętność wyboru właściwych technik w płaszczyźnie podmiotowej i przedmiotowej,
b) praktyczne wskazówki służące ustalenia, czy wierzyciel ma do czynienia z uczciwym czy tez nieuczciwym dłużnikiem,
c) całkowita odmienność w prowadzeniu egzekucji p-ko przedsiębiorcom a konsumentom,
d) rozróżnienie pomiędzy prowadzeniem egzekucji merytorycznej i formalnej,
e) wykorzystanie przez wierzyciela możliwości przystąpienia do długu osoby trzeciej (odróżnianie od instytucji zwolnienia z długu),
f) wstrzymanie dostaw a windykacja należności w aspekcie prawa energetycznego i cywilnego.

4. Umiejętność faktycznego oddziaływania na opóźniającego się z płatnościami dłużnika przez:
a) najnowsze, bardzo istotne zmiany w zakresie rozróżnienia modelu funkcjonowania rodzajów odsetek ustawowych , umownych i ich wysokości,
b) sporządzanie właściwie sformułowanych wezwań przedsądowych o zapłatę i ich wpływ na zapewnianie skutecznej egzekucji,
c) ćwiczenie w sporządzaniu wzorcowych wezwań.

5. Należyte docenianie konsekwencji właściwego i skutecznego doręczania korespondencji dłużnikowi:
a) różnice pomiędzy doręczeniem korespondencji wierzyciela, a sądu i komornika,
b) podział rodzajów przesyłek oraz sposobów doręczeń,
c) problematyka związana z meldunkiem (konsekwencje dla skutecznej windykacji),
d) najczęściej stosowane przez dłużników wybiegi utrudniające lub uniemożliwiające skuteczne doręczenie i sposoby obrony wierzyciela,
e) sposoby ustalania aktualnego miejsca pobytu dłużnika, postępowanie w przypadku braku takich możliwości,
f) właściwe zabezpieczanie się wierzyciela przed konsekwencją zmiany adresu dłużnika.

6. Wstrzymanie dostawy energii a proces windykacji należności:
a) właściwe wykorzystanie ustawowych regulacji prawa energetycznego w procedurze dochodzenia należności od odbiorcy,
b) regulacje prawa energetycznego i cywilnego, wzajemne zależności pomiędzy nimi.

7. Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności:
a) omówienie skutków zgonu dłużnika na poszczególnych etapach sądowej windykacji należności (w toku postępowania sądowego, po zakończeniu postępowania sądowego oraz w toku postępowania egzekucyjnego),
b) zagadnienia praktyczne, najczęściej popełniane błędy.

8. Podstawowa procedura działań windykacyjnych na etapie przedsądowym – właściwe przygotowanie pod kątem wniesienia pozwu o zapłatę:
a) określenia faktycznego charakteru dłużnika i wierzytelności,
b) prowadzenie odmiennych procedur egzekucyjnych w stosunku do dłużnika (kontrahenta) na którego utrzymaniu wierzycielowi zależy lub nie.

9. Właściwa technika stosowania rozłożenia świadczenia na raty (zawarcia ugody):
a) umiejętność obrony przed postępowaniem dłużnika dążącego faktycznie jedynie do przedawnienia się roszczenia,
b) używanie właściwych i bezpiecznych dla wierzyciela sformułowań,
c) właściwe zaliczenie przez wierzyciela częściowych wpłat dłużnika, prawidłowe naliczanie odsetek w świetle zakazu anatocyzmu,
d) procedura praktycznego wykorzystania wszystkich zalet poddania się przez dłużnika co do obowiązku zapłaty rygorowi egzekucji z aktu notarialnego (art.777 kpc ),
e) prawda i mity związane ze skutecznością odniesienia do uznania roszczenia częściowej zapłaty przez dłużnika oraz potwierdzenia salda.

10. Maksymalnie szybkie i efektywne wykorzystanie drogi sądowej w celu uzyskania zaspokojenia roszczenia:
a) wykorzystanie faktycznej możliwości skłonienia dłużnika do zapłaty należności w każdej wysokości przy zaangażowaniu przez wierzyciela kwoty stu zł,
b) umiejętność uzyskania możliwości wydania nakazu zapłaty w terminie nawet do 7 dni.

11. Postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia dochodzonych roszczeń: zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, z uwzględnieniem zabezpieczenia na nieruchomościach; zabezpieczenie przed i w trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

12. Koszty postępowania o zabezpieczenie:
a) zagadnienia praktyczne, najczęściej popełniane błędy,
b) szczególne zasady dochodzenia należności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej,
c) istota nielegalnego poboru,
d) interpretacja przesłanek zastosowania art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwłaszcza w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
e) opłata, a odszkodowanie i jego dochodzenia na zasadach ogólnych.

13. Postępowanie egzekucyjne:
a) wniosek egzekucyjny, jego warunki formalne, określenie żądania egzekucyjnego,
b) zaliczkowanie egzekucji wraz z omówieniem nowych przepisów dotyczących kwoty maksymalnej zaliczki, zasady transparentności wydatków, zasada ścisłego powiązania zaliczki na wydatki z konkretnymi wydatkami,
c) ustalenie majątku do egzekucji, poszukiwanie majątku przez komornika a sądowe wyjawienie majątku, koszty poszukiwania majątku,
d) opłaty należne komornikom za prowadzenie egzekucji, stawki opłat, zasady ściągania opłat z pobranych kwot, podstawa do obciążania wierzyciela kosztami egzekucji niecelowej, bezskutecznej, zasady zaskarżania postanowień o opłatach obciążających wierzyciela,
e) zagadnienia praktyczne, najczęściej popełniane błędy.

14. Ułożenie wzajemnie efektywnej współpracy pomiędzy wierzycielem a komornikiem – stosowanie przez wierzyciela odpowiednich sposobów i technik nadzoru nad prawidłowością prowadzonego przez komornika postępowania w celu zapewnienia efektywności egzekucji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Siedziba Akademii Biznesu MDDP, al. Jana Pawła II 25, 00-854

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

20 05 2019 - 21 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję