Kondycja mojego biznesu – wybrane zasady analizy finansowej dla menedżerów

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kondycja mojego biznesu – wybrane zasady analizy finansowej dla menedżerów

21 10 2020 - 22 10 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Opis  szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie wybranych zagadnień z zakresu oceny kondycji finansowej i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa z pozycji jego menedżera, a także potencjalnego inwestora lub właściciela projektu. Poruszane zagadnienia, choć w głównej mierze adresowane do segmentu MŚP, jako uniwersalne w swej istocie, mogą zainteresować również menedżerów dużych organizacji.

Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia pozwalające szybko diagnozować ryzyka finansowe potencjalnych partnerów czy nowych projektów. Jako stosowana dziś dosyć powszechnie, również przez polskie korporacje, przedstawiona zostanie metodologia budowania tzw. ekonomicznej wartości dodanej (Economic Value Added), pozwalająca oceniać lepiej efektywność inwestycji niż tradycyjne miary rentowności.

Szkolenie, w zamyśle jego autora, ma mieć charakter interaktywnego panelu teoretycznowarsztatowego, pozwalającego uczestnikom dostrzec praktyczne zastosowania przekazywanej wiedzy dla swoich celów. Dlatego teoria wspierana będzie licznymi ćwiczeniami praktycznymi w grupach, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i analiz przypadków.

Szkolenie skierowane jest w szczególności dla menedżerów MŚP, szukających wiedzy i zestawu parametrów, które znakomicie ułatwią im ocenę swoich firm pod kątem ich bieżącej kondycji finansowej. Podejście zaprezentowane na szkoleniu pozwoli również uczestnikom na ocenę ryzyka inwestycyjnego partnera we wspólnych przedsięwzięciach, już wdrożonych i tych, dopiero planowanych.

Korzyści po szkoleniu:
• praktyczne rozumienie i stosowanie miar i narzędzi oceniających kondycję finansową przedsiębiorstwa i jego potrzeby w zakresie nowych inwestycji,
• wzmocnienie pozycji negocjacyjnej wobec potencjalnych inwestorów i partnerów poprzez rozumienie ich „spojrzenia” na pozycję finansową i rynkową przedsiębiorstwa.

Program

DZIEŃ I

I. Wprowadzenie – czyli co robić dla budowania bezpieczeństwa i wartości Przedsiębiorstwa

1. Zasady podejmowania decyzji finansowych.

2. Wartość księgowa a wartość ekonomiczna firmy.

3. Co nam mówią sprawozdania finansowe.

4. Zyskowność i zdolność do generowania gotówki.

5. Budżetowanie i optymalna struktura kapitałowa.

6. Ryzyko firmy a jej wartość.

7. System zarządzania wartością – ekonomiczna wartość dodana (EVA).

II. Kiedy wskaźniki mówią nam coś istotnego – analiza na przykładzie Piramidy DuPonta

III. Płynność finansowa – priorytety w zakresie bezpieczeństwa finansowego (zyskowność, wolne przepływy pieniężne, wzrost przychodów)

1. Płynność – tradycyjne miary:
a) płynność w ujęciu bilansowym i rachunku przepływów pieniężnych,
b) typowe wskaźniki jako miary szybkiej konwersji na gotówkę.

2. Cykl operacyjny i zapotrzebowanie na kapitał pracujący (ZKP):
a) ZKP jako długotrminowa inwestycja netto w cykl operacyjny firmy,
b) ZKP a okres konwersji gotówki.

3. Struktura kapitałowa (majątkowa) a bezpieczeństwo płynnościowe:
a) księgowy vs menedżerski schemat bilansu,
b) kapitał stały i kapitał pracujący (KP),
c) strategia adekwatności,
d) prawidłowa struktura finansowania aktywów a model sieci usługowych,
e) czy jest złota reguła finansowania?

4. Systemowe podejście do zarządzania PF:
a) parametry płynności z wykorzystaniem wskaźnika KP i ZKP,
b) podstawowe czynniki poprawiające płyność finansową,
c) zarządzanie KP i ZKP kluczem do zarządzania płynnością.

5. Wybrane strategie zarządzania aktywami w kontekście KP i ZKP.

DZIEŃ II

I. Dlaczego inwestorów próg rentowności interesuje tak bardzo

1. Model klasyczny i jego praktyczne wykorzystanie.

2. Modele nieliniowe i rozszerzone.

II. Planowanie finansowe na potrzeby projektów inwestycyjnych

1. Finansowe elementy inwestycji (nakłady, ryzyko, efekty, czas).

2. Podstawy matematyki finansowej (zmienna wartość pieniądza w czasie, wartość bieżąca, wartość przyszła).

3. Budowa planu przepływów finansowych.

4. Oceny efektywności projektów inwestycyjnych (metody proste (okres zwrotu), metody dyskontowe (NPV, IRR oraz modyfikacje wskaźników).

III. Finansowanie zewnętrzne

1. Fazy rozwoju firmy a dostępne źródła finansowania/luka kapitałowa.

2. Dźwignia finansowa.

3. Ile środków pieniężnych powinniśmy pozyskać z zewnątrz.

4. Koszt kapitału (cechy, wyznaczanie, zastosowanie).

5. Finansowania bankowe.

6. Bankowa metoda oceny zdolności kredytowej.

7. Finansowanie alternatywne – leasing i factoring:
a) istota, wady/zalety,
b) leasing operacyjny vs finansowy,
c) decyzja leasingowa vs decyzja zakupowa.

IV. Kiedy rynek może nas wyceniać ponad wartość bilansową naszych kapitałów

1. Rentowność kapitałów własnych a wartość rynkowa firmy.

2. Mierzenie wartości w systemie tworzenia wartości, czyli ekonomiczna wartość dodana (EVA).

3. Istota, składowe i metodologia liczenia EVA.

4. Zastosowania EVA dla maksymalizacji wartości firmy.

V. Podsumowanie – o czym warto pamiętać

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:
Joanna Domaszewska, Anita Musiał
tel. 22 208 28 28/33, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

21 10 2020 - 22 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję