Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2019

02 04 2019 - 03 04 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
 
Prelegenci konferencji

Krzysztof Łyszyk – radca prawny, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i handlowego, fuzji i przejęć, a także w realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym w modelu PPP. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym na rzecz polskich oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych w zakresie pozyskiwania finansowania, fuzji i przejęć oraz projektów restrukturyzacyjnych. Rekomendowany przez EMEA Legal 500 w zakresie prawa publicznego i administracyjnego, a także w zakresie rozwiązywania sporów. Wyróżniony w rankingu „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra 2013” organizowanym przez DGP.

Mariusz Domagała – radca prawny, specjalizuje się doradztwie transakcyjnym, prawie spółek (ze szczególnym uwzględnieniem procesów łączenia, podziału, przekształcania i przejęcia spółek) oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, doradztwie związanym z przeprowadzaniem i koordynowaniem badań prawnych typu due diligence, doradztwie w zakresie transakcji M&A i projektów joint-venture, na wszystkich etapach ich realizacji, doradztwie w zakresie restrukturyzacji grup kapitałowych oraz procesach transformacji podmiotów gospodarczych.

Michał Kołosowski – partner, biegły rewident. Karierę rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie kieruje departamentem audytu na terenie północno-wschodniej Polski.

Piotr Rybicki – biegły rewident nr 11242, ekspert corporate governance, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Kapituły Konkursu „Dyrektor Finansowy Roku”, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Propagator profesjonalnych rad nadzorczych. Komentator bieżących zmian w tym zakresie. W ramach działalności edukacyjnie prowadzi specjalistyczne serwisy www.nadzorkorporacyjny.pl oraz www.komitetaudytu.com.pl W radach nadzorczych zasiada od 2001 roku.

Program konferencji

DZIEŃ  I

I. Przegląd bieżących regulacji obowiązujących rady nadzorcze

II. Sposób powołania członka Rady Nadzorczej a jego status prawny

1. Wybór z uprawnienia osobistego akcjonariusza/udziałowca.

2. Głosowanie grupami.

3. Zgłoszony przez akcjonariusza/udziałowca.

4. Niezależny członek rady nadzorczej.

III. Współpraca zarząd – rada nadzorcza

1. Zasady współpracy na linii zarząd-rada nadzorcza.

2. Raportowanie na rzecz rady nadzorczej.

3. Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu.

IV. Zadania rady nadzorczej – ujęcie problematyczne

1. Wynikające z zapisów kodeksowych i statutowych.

2. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu.

3. Zatwierdzanie dokumentów strategicznych.

4. Rada nadzorcza w kryzysie.

V. Jak napisać „dobry” protokół rady nadzorczej – ćwiczenia praktyczne

VI. Regulamin RN – analiza przypadków

DZIEŃ II

I. Współpraca z audytorem

1. Wybór audytora.

2. Współpraca z audytorem.

3. Raportowanie audytora na rzecz rady nadzorczej.

4. Funkcje komitetu audytu.

II. Analiza sprawozdania finansowego i wyników finansowych

1. Analiza bilansu.

2. Analiza rachunku zysków i strat.

3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych.

4. Analiza sprawozdania z działalności jednostki.

III. Rada Nadzorcza w grupie kapitałowej

1. Nadzór rady nadzorczej spółki „matki” nad spółkami „córkami”.

2. Instrumenty kontroli w grupie kapitałowej.

IV. Rola Rady Nadzorczej w tworzeniu strategii organizacji

1. Monitorowanie czy wspieranie organizacji – pasywne i aktywne podejście rad nadzorczych.

2. Współdziałanie zarządu, Rady nadzorczej i akcjonariuszy w procesie tworzenia i wdrażania strategii organizacji.

V. Obecne oczekiwania wobec rad nadzorczych i członków rad nadzorczych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w konferencji: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny konferencji: 10:00 – 16:00

Miejsce konferencji:

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partnerzy
Terminy

02 04 2019 - 03 04 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję