Kontrola podatkowa jako skuteczne narzędzie zwiększania przychodów z podatku od nieruchomości

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kontrola podatkowa jako skuteczne narzędzie zwiększania przychodów z podatku od nieruchomości

28 09 2020 - Warszawa
29 10 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Oferta przeznaczona jest dla gmin zainteresowanych stałym zwiększaniem wpływów z podatku od nieruchomości. Szkolenie ma na celu przygotowanie do prowadzenia efektywnej i zgodnej z przepisami prawa kontroli podatkowej. W ramach szkolenia omówione zostanie prowadzenie kontroli od strony teoretycznej i praktycznej, jak również przedstawione będą kierunki działania, które przynoszą największe wpływy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za kontrolę podatkową w urzędach gmin.

Program

CZĘŚĆ 1

Organizacja kontroli i przygotowanie teoretyczne

1. Modele organizacji kontroli podatkowej:
a) mocne i słabe strony poszczególnych rozwiązań;
b) wybór odpowiedniego modelu z uwzględnieniem charakteru gminy.

2. Rola kontroli podatkowej w uszczelnianiu poboru podatku od nieruchomości:
a) wyznaczanie i realizacja celów kontroli podatkowej.

3. Kontrola podatkowa a inne czynności weryfikacyjne:
a) pojęcie weryfikacji oraz możliwości prawne prowadzenia jej w ramach obsługi podatku od nieruchomości;
b) znaczenie weryfikacji dla szczelności poboru podatku od nieruchomości;
c) rodzaje czynności weryfikacyjnych;
d) miejsce kontroli podatkowej pośród innych czynności weryfikacyjnych.

4. Wymogi związane z prowadzeniem kontroli podatkowej:
a) znaczenie ustawy z dnia 5 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej;
b) zasady prowadzenia kontroli podatkowej;
c) konsekwencje i neutralizacja nieprawidłowości proceduralnych;
d) planowanie kontroli podatkowej;
e) instytucja sprzeciwu kontrolowanego.

5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej:
a) wybór kontrolowanego;
b) wyznaczanie zakresu kontroli podatkowej;
c) uprawnienia pracowników wynikające z upoważnienia.

6. Zawiadamianie o zamiarze przeprowadzenia kontroli:
a) wstępne czynności kontrolne;
b) treść zawiadomienia;
c) dodatkowe informacje umożliwiające sprawne przeprowadzenie kontroli podatkowej;
d) doręczanie.

7. Wszczynanie kontroli podatkowej:
a) tryby wszczęcia;
b) postępowanie w razie nieobecności kontrolowanego;
c) kary porządkowe.

8. Zbieranie materiału dowodowego:
a) oględziny nieruchomości;
b) znaczenie innych dowodów dla ustaleń kontrolnych;
c) znaczenie wezwania w sprawnym przebiegu kontroli;
d) kary porządkowe i odpowiedzialność karnoskarbowa;
e) termin zakończenia kontroli.

9. Sporządzanie protokołu kontroli:
a) zakończenie kontroli podatkowej;
b) wymogi formalne;
c) znaczenie protokołu w niwelowaniu nieprawidłowości;
d) rozpatrywanie zastrzeżeń kontrolowanego.

10. Wykorzystanie ustaleń kontrolnych w domiarze podatku:
a) znaczenie ustaleń kontrolnych;
b) korekta deklaracji;
c) wszczynanie postępowań;
d) tryby nadzwyczajne wzruszania decyzji ostatecznych.

11. Sprawozdawczość:
a) wykazywanie wyników;
b) bezpośrednie skutki kontroli podatkowej;
c) pośrednie skutki kontroli podatkowej.

CZĘŚĆ 2

Praktyczne przygotowanie do zwiększania dochodów z podatku od nieruchomości w ramach kontroli podatkowej

1. Najistotniejsze obszary nieprawidłowości:
a) omówienie poszczególnych obszarów nieprawidłowości;
b) przykłady.

2. Sposoby niwelowania nieprawidłowości:
a) wykorzystanie kontroli w poszczególnych obszarach nieprawidłowości;
b) przykłady;
c) organizacja podejmowanych działań;
d) pozyskiwanie informacji.

3. Postępowanie przynoszące największe korzyści dla finansów gminy:
a) wybór podejmowanych działań z uwzględnieniem charakteru gminy;
b) przykłady.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 
– jednej osoby: 440 zł
– dwóch i więcej osób – 390 zł/ osoba

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Szkolenie realizowane również w formie online»

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

28 09 2020 - Warszawa
29 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję