Kontrola zarządcza 2019 w JSFP

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kontrola zarządcza 2019 w JSFP

11 10 2019 - Warszawa
11 10 2019 - Wrocław

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników jednostek całego sektora publicznego, które mają obowiązek stosowania kontroli zarządczej w ramach swojej działalności, w tym jednostek samorządu terytorialnego, a także audytorów i kontrolerów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych funkcjonowania procedur kontroli zarządczej zgodnych ze specyfiką jednostki, wskazanie uczestnikom szkolenia wpływu kontroli zarządczej na funkcjonowanie jednostki.

Program szkolenia

1. Uregulowania prawne dotyczące kontroli zarządczej w sektorze publicznym:
a) przepisy powszechnie obowiązujące,
b) uregulowania wewnętrzne.

2. Kontrola zarządcza w ustawie o finansach publicznych:
a) obszar działania kontroli zarządczej,
b) obowiązki kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej.

3. Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej:
a) zasady budowy systemu kontroli zarządczej,
b) zakres i przedmiot kontroli zarządczej,
c) funkcje i zadania systemu kontroli,
d) rola pracowników w systemie kontroli zarządczej.

4. Podział obowiązków i odpowiedzialności w zakresie kontroli zarządczej.

5. Technika tworzenia i aktualizacji procedur wewnętrznych:
a) wzajemne powiązania i zależności,
b) nieprawidłowości przy sporządzaniu procedur,
c) na co zwrócić uwagę tworząc procedury kontroli.

6. Zarządzanie ryzykiem warunkiem realizacji celów działania jednostki.

7. Znaczenie skutecznej kontroli zarządczej dla prawidłowego zarządzania jednostką.

8. Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynikająca z funkcjonowania kontroli zarządczej.

9. Przedstawienie propozycji zmian MF, do ustawy o finansach publicznych, dotyczących kontroli zarządczej.

10. Pytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centra ww. miast

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

11 10 2019 - Warszawa
11 10 2019 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję