Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych (80 h wykładowych)

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 10 dni
Cena: 3900 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I 23-24.11.2021
Sesja II 7-8.12.2021
Sesja III 28-29.12.2021
Sesja IV 11-12.01.2022
Sesja V 25-26.01.2022

Prowadzący

Prowadzącymi kurs są specjaliści ADN Akademii, trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Przeprowadzenie kursu przez zespół nw. wykładowców, doradzających na bieżąco w zakresie przedmiotowej tematyki stanowi gwarancję, iż zajęcia będą miały charakter praktyczny.

Opis kursu

Kurs prowadzony jest w oparciu o zakres tematyczny wskazany w art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który obowiązuje kandydatów na członków organów nadzorczych na egzaminie organizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Adresaci kursu
Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej  z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Program

1. Prawo gospodarcze publiczne (1 dzień).

2. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych (1 dzień).

3. Prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dla osób na stanowiskach kierowniczych (1 dzień).

4. Prawo rynku kapitałowego (1 dzień).

5. Finanse przedsiębiorstwa oraz rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych (3 dni).

6. Elementy prawa cywilnego (1 dzień).

7. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie (1 dzień).

8. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji Członka Organu Nadzorczego (1 dzień).

 

Informacje organizacyjne

Cena: 3900 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musiala@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

23-11-202126-01-2022Warszawa

Zaufali nam: