Kurs online dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych (80 h wykładowych)

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 10 dni
Cena: 3500 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Terminy szczegółowe

Online:
Sesja I 23-24.11.2021
Sesja II 7-8.12.2021
Sesja III 28-29.12.2021
Sesja IV 11-12.01.2022
Sesja V 25-26.01.2022

Prowadzący

Prowadzącymi kurs są specjaliści ADN Akademii, trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Przeprowadzenie kursu przez zespół nw. wykładowców, doradzających na bieżąco w zakresie przedmiotowej tematyki stanowi gwarancję, iż zajęcia będą miały charakter praktyczny.

Opis kursu

Kurs prowadzony jest w oparciu o zakres tematyczny wskazany w art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który obowiązuje kandydatów na członków organów nadzorczych na egzaminie organizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Adresaci kursu

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej  z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Program

1. Prawo gospodarcze publiczne (1 dzień).

2. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych (1 dzień).

3. Prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dla osób na stanowiskach kierowniczych (1 dzień).

4. Prawo rynku kapitałowego (1 dzień).

5. Finanse przedsiębiorstwa oraz rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych (3 dni).

6. Elementy prawa cywilnego (1 dzień).

7. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie (1 dzień).

8. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji Członka Organu Nadzorczego (1 dzień).

Informacje organizacyjne

Cena: 3500 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Szkolenie również w formie stacjonarnej

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musiala@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

23-11-202126-01-2022Online

Zaufali nam: