Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

12 08 2021 - 13 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - 27 08 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 28 09 2021 - Poznań
30 09 2021 - 01 10 2021 - Warszawa
14 10 2021 - 15 10 2021 - Wrocław

Kategoria: , ,

Prowadzący

Menedżer, praktyk biznesu i konsultant z 17-letnim doświadczeniem trenerskim. Był konsultantem w firmie doradczej Ernst & Young. Realizował projekty szkoleniowe i doradcze dla klientów takich jak: Fiat, Michelin, Carrefour, Geant, Real, Develey, PepsiCo, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Alliance Francaise, Ricoch, Lafarge, Polifarb Wrocław (PPG), Netia, Volkswagen Bank, Aegon i innych znanych organizacji. Absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kształtowania przywództwa, doskonalenia umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów pracowniczych oraz innych, w szczególności związanych z rozwojem kompetencji osobistych sprzyjających kierowaniu ludźmi. Ekspert ds. metodologii oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Autor artykułów poświęconych zarządzaniu zespołami finansowymi i księgowymi zrealizowanymi na zlecenie wydawnictwa Wolters Kluwer.

Cel szkolenia

Główny księgowy/Dyrektor finansowy to jedna z najważniejszych osób w organizacji. Nadzoruje on bowiem wszystkie aspekty zarządzania finansami, księgowością i administracją firmy. Odpowiada za organizację i koordynację pracy zespołów działu księgowości oraz sprawuje pieczę nad rozwojem jego pracowników. Dziś Główny księgowy musi nie tylko stać na straży przepisów podatkowych, ale również  efektywnie zarządzać swoim podległym zespołem. Obecnie przed głównymi księgowymi stoją liczne wyzwania, którym sprostanie okazuje się wcale nie być rzeczą prosta i bezkompromisową. Najlepsze praktyki  pokazują, że aby osiągnąć znaczącą poprawę w kompetencjach zawodowych, trzeba zacząć proces od siebie, dopiero w drugiej kolejności poszukiwać przyczyn niepowodzeń i ograniczeń efektywności w otoczeniu. To Lider zespołu jest odpowiedzialny w pełnej rozciągłości, za pracę swoich podwładnych, za ich rozwój, zadowolenie, reakcje i postawy, pozytywnie wpływając przez to na sprawne funkcjonowanie każdego z pracowników, jak i całego działu. To Lider może tworzyć dla swoich pracowników właściwe warunki środowiskowe pracy, jak też oddziaływać na nich na poziomie psychologicznym. To Lider, może być mentorem, opiekunem, jak i coachem dla swoich pracowników.

Jeśli nasuwa Ci się refleksja, że od dłuższego czasu drepczesz w miejscu, bez przekonania i wiary, że cokolwiek można poprawić – weź udział w naszym szkoleniu i przekonaj się, na jakim etapie znajdujesz się Ty i Twój zespół i zobacz, jak szybko i skutecznie można rozwinąć swoje kompetencje w profesjonalnym zarządzaniu zespołem księgowym.

Celem szkolenia jest nabycie i utrwalenie  wiedzy w obszarze zarządzania personelem realizującym swoje zadania zawodowe w działach finansowych, księgowych i pokrewnych. Ma na celu wzmocnienie kompetencji interpersonalnych osób zarządzających w obszarach szeroko pojętej komunikacji i motywacji, podniesienie efektywności osobistej oraz dostarczenie narzędzi pomocnych w radzeniu sobie ze stresem i emocjami związanymi z kształtowaniem relacji pracowniczych w specyficznych warunkach środowiska pracy.

Adresaci szkolenia:
Główni Księgowi, Dyrektorzy Finansowi, Kierownicy i Menedżerowie działów finansowo-księgowych, pracownicy Biur Rachunkowych oraz osoby przygotowujące się do objęcia roli Lidera działów księgowych.

Metodyka szkolenia:
Prezentacja, dyskusje moderowane i podsumowania, autoanaliza własnych doświadczeń – SWOT, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, odgrywanie scenek, kwestionariusze i testy.

Program

1. Funkcje lidera – przywództwa można się nauczyć!
• Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem – jak stać się liderem w zespole księgowym?
• Kompetencje interpersonalne pomocne w budowaniu pozycji przywódcy.
• Określenie indywidualnego zakresu zadań związanych z funkcjonowaniem w roli lidera w księgowości.

2. Motywowanie pracowników w księgowości – jak osiągnąć pełne zaangażowanie pracowników w realizację zadań zawodowych?
• Wpływ postawy życiowej i pozytywnego myślenia na efektywność zawodową – jak motywować ludzi pracujących w księgowości?
• Co motywuje moich pracowników? Specyficzne uwarunkowania psychofizyczne niezbędne w pracy księgowego.
• Typologia pracowników ze względu na typy osobowości – praktyczne wykorzystanie teorii Williama Marstona (najlepiej charakteryzującej pracowników w środowisku zawodowym).
• Typy pracowników w księgowości.
• Tworzenie warunków optymalnego zaangażowania do pracy w specyficznym obszarze wiedzy finansowo- księgowej.

3. Kierowanie zespołem księgowym – praktyczne sposoby zarządzania w różnych sytuacjach zawodowych oraz w relacji z różnymi pracownikami:
• Charakterystyka pracy w księgowości – priorytety i ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru.
• Proces budowania zespołu pracowniczego – koncepcja B. Tuckmana.
• Ewolucyjny model kierowania – koncepcja K. Blancharda w praktyce.

4. Delegowanie zadań i egzekwowanie skuteczności pracowników – narzędzia rozwoju pracowników i rozwijania ich kompetencji:
• Specyfika czynności zawodowych w pracy księgowego i jej wpływ na poziom efektywności jednostki i zespołu.
• Wytyczanie zadań a delegowanie: komu, co delegować?
• Ocena – jako narzędzie wsparcia pracy jednostki i zespołu – konstruktywna pochwała i krytyka.
• Rola informacji zwrotnych w procesie rozwoju pracowników.

5. Komunikacja interpersonalna – fundamentalne narzędzie pracy w służbach księgowych
• Definicja oraz model procesu komunikacji – jak wygląda w dziale księgowym w odróżnieniu od innych działów organizacji?
• Schematy komunikacyjne jako elementy krytyczne w budowaniu partnerskich relacji.
• Model procesu komunikacji interpersonalnej a model komunikacji w organizacji – dlaczego nie wszyscy są skuteczni?

6. Trudne sytuacje w kontaktach z innymi działami:
• Źródła występowania napięć i trudności we współpracy księgowości z innymi działami organizacji a rola lidera.
• Rodzaje barier komunikacyjnych – w jaki sposób „specjalistyczna” wiedza księgowa wpływa na proces zrozumienia komunikatów przez innych partnerów w firmie.
• Błędy w komunikacji – co stwarza dodatkowe trudności komunikacyjne w działach finansowo-księgowych oraz w relacji z innymi działami.
• Budowanie postawy asertywnej, czyli jak unikać agresji i uległości w relacjach z partnerami księgowości – lider wzorem do naśladowania.
• Sposoby usprawnienia współpracy księgowości z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

7. Zarządzanie emocjami, stresem oraz sytuacjami konfliktowymi:
• Źródła i natura stresu – stres w dziale finansowym/księgowym (mechanizmy i specyfika).
• Temperament i osobowość a poziom i nasilenie stresu.
• Strategie i style radzenia sobie ze stresem.
• Jak powstaje konflikt – przyczyny konfliktów – funkcje konfliktów.
• Rola szefa w radzeniu sobie z konfliktem.
• Techniki rozwiązywania konfliktów.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum  w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax: 22 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

12 08 2021 - 13 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - 27 08 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 28 09 2021 - Poznań
30 09 2021 - 01 10 2021 - Warszawa
14 10 2021 - 15 10 2021 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję