Lista płac 2021/2022

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
19-10-202120-10-2021Warszawa
25-10-202126-10-2021Gdańsk
25-10-202126-10-2021Poznań
15-11-202116-11-2021Kraków
15-11-202116-11-2021Katowice
24-11-202125-11-2021Warszawa
29-11-202130-11-2021Wrocław
06-12-202107-12-2021Gdańsk
13-12-202114-12-2021Poznań
16-12-202117-12-2021Wrocław
16-12-202117-12-2021Kraków
20-12-202121-12-2021Warszawa
Czas trwania: 2 dni
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Cel szkolenia

Przedstawienie prawidłowych zasad naliczania wynagrodzeń i świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
• Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca?
• Jakie składki wynagrodzenia uwzględnić przy ustalaniu kwoty wyrównania do wynagrodzenia za czas urlop wypoczynkowego?
• Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenia za pracę w nadliczbowych?
• Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie netto przysługujące pracownikowi?
• Jakie zasady naliczania wynagrodzeń będą obowiązywały po wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych? NOWOŚĆ
• Jakie zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy będą obowiązywały od sierpnia 2019 roku?
• Jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach szczególnych?
• W jaki sposób dokonywać wyrównania zasiłków macierzyńskich?
• Jak prawidłowo dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku występowania różnych składników wynagrodzenia?
• Jak prawidłowo wypełnić formularze ZUS – Z3, ZUS – Z15a i ZUS-Z15b?

Metodyka szkolenia

Wykład merytoryczny poparty praktycznymi przykładami i ćwiczeniami w naliczaniu składników listy płac i wypełnianiu niezbędnych druków ZUS przez uczestników.

Program szkolenia

Moduł I
Wynagrodzenia

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

2. Dodatek za pracę w porze nocnej.

3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
• Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
• Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
• Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

4. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:
• Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop.
• Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
• Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
• Ustalanie kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

5. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

6. Odprawy i odszkodowania – zasady ustalania wysokości.

Moduł II
Naliczanie listy płac

1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
• Rodzaje wysokości składek obowiązkowych.
• Ograniczenie poboru składek.

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
• Zasady ustalania prawa do ulgi podatkowej.
• Zasady ustalania wysokości zaliczki na podatek.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

4. Narzuty na wynagrodzenie – wysokość i zasady ustalania składek:
• Składki na ubezpieczenia społeczne.
• Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.
• Składka na FP i FGŚP – zwolnienia czasowe i stałe.

5. Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

Moduł III
Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

1. Rodzaje świadczeń i ich wysokość.

2. Ustalanie podstawy zasiłkowej
• Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy.
• Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
– Minimalna podstawa świadczeń.
– Wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego.
– Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy.

3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
• Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

4. Uzupełnianie wynagrodzenia:
• Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.
• Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia.
• Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia.

5. Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa.

6. Zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłków (ZUS – Z3, ZUS- Z15a, ZUS-Z15b).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-10-202120-10-2021Warszawa
25-10-202126-10-2021Gdańsk
25-10-202126-10-2021Poznań
15-11-202116-11-2021Kraków
15-11-202116-11-2021Katowice
24-11-202125-11-2021Warszawa
29-11-202130-11-2021Wrocław
06-12-202107-12-2021Gdańsk
13-12-202114-12-2021Poznań
16-12-202117-12-2021Wrocław
16-12-202117-12-2021Kraków
20-12-202121-12-2021Warszawa

Zaufali nam: