Należności budżetowe 2021 w JSFP – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, również po zmianach przepisów prawa w tym zakresie.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej i finansów publicznych

Program szkolenia

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a) należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b) przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
c) nadpłaty,
d) zaległości,
e) przedawnienia,
f) należności sporne i wątpliwe,
g) rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców po zmianach.

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności po zmianach i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.

3. Odpisy aktualizujące należności – zasady, ewidencja.

4. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a) upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b) wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
c) kontrahent w likwidacji, upadłości,
d) postanowienia komornicze,
e) zakończenie postępowania egzekucyjnego,
f) koszty egzekucji.

5. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a) umorzenie należności,
b) odroczenie terminu płatności,
c) rozłożenie zaległości na raty.

6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej.

8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
a) potwierdzanie sald,
b) weryfikacja.

9. Pytania.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Koszt dla dwóch lub więcej osób: 390 zł/ osoba

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

16-11-2021Warszawa
06-12-2021Warszawa

Zaufali nam: