Postępowanie egzekucyjne w administracji według najnowszych regulacji

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Postępowanie egzekucyjne w administracji według najnowszych regulacji

28 09 2020 - Warszawa
16 10 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Pracownicy komórek wierzycielskich, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, sekretarze, skarbnicy, radcowie prawni organów dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących dochodzenie roszczeń i egzekucję z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie.

Prowadzący szkolenie

Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna.

Program szkolenia

1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji!!! – zmiany obowiązujące od lipca 2020 r.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.

3. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia od lipca 2020 r.

5. Zmiany w trybie postepowania Wierzyciela, czyli nowelizacja art. 33 i art. 34 i art. 35 u.p.e.

6. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.

7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.

8. Nowe tytuły wykonawcze – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.07.2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.

10. Zbieg egzekucji – zmiana regulacji ustawy.

11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.

12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji – co się zmienia w lipcu 2020 r.

14. Omówienie innych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

15. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

16. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby – 440 zł
– dwóch i więcej osób – 390 zł/ osoba

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Szkolenie realizowane również w formie online»

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

28 09 2020 - Warszawa
16 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję