NOWOŚĆ

Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

Kategoria: ,

Dostępne terminy
08-11-202109-11-2021Kraków
08-11-202109-11-2021Katowice
18-11-202119-11-2021Wrocław
18-11-202119-11-2021Warszawa
22-11-202123-11-2021Poznań
25-11-202126-11-2021Gdańsk
02-12-202103-12-2021Warszawa
06-12-202107-12-2021Kraków
06-12-202107-12-2021Katowice
13-12-202114-12-2021Gdańsk
13-12-202114-12-2021Poznań
16-12-202117-12-2021Wrocław
20-12-202121-12-2021Warszawa
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Zapraszamy do wspólnej, aktywnej pracy i rozwijania swoich kompetencji zarządzania – tym razem w obszarze: stymulowania innowacyjności, wspierania rozwoju i kształtowania właściwej postawy.
Szkolenie wprowadza w najnowsze trendy w temacie przywództwa, jako metody budowania zaangażowania pracowników. Jego zakres jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w na rynkach biznesowych. Wprowadza termin VUCA i zarządzanie ryzykiem uwzględniające ryzyko czarnych łabędzi. Mówi o nowoczesnych strukturach firm macierzowej krosowej, podkreśla istotę budowania zaufania w organizacji. Wprowadza w świat zwinnego zarządzania zespołami i model samo zarządzających się zespołów – turkusowe organizacje. Definiuje przywództwo w płaszczyźnie autorytetu i wspierania pracowników.
Szkolenie jednocześnie wspaniale odpowiada potrzebom kierowników już posiadających pewne doświadczenie. Porządkuje wiedzę oraz daje wiele praktycznych odpowiedzi na stawiane pytania

„Mierny nauczyciel mówi. Dobry – tłumaczy. Znakomity – daje przykłady. Wielki – inspiruje!”

Cel szkolenia

Doskonalenie się w pełnieniu roli lidera w organizacji – na różnych szczeblach kierowania i zarządzania. Podczas szkolenia Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się sobie pod kątem możliwości rozwijania się w roli inspirującego przywódcy. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i bogatej autodiagnozy własnego podejścia do kwestii przywództwa, zmiany, innowacyjności i rozwoju innych. Dostarczy konkretnych wskazówek i narzędzi rozwoju kompetencji przewodzenia innym z uwzględnieniem dopasowania stylu przewodzenia do aktualnej sytuacji rozwoju firmy, jej kultury organizacyjnej oraz sytuacji rynkowej.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• świadomie rozwijać własny styl liderski responsywny do zmian w otoczeniu organizacji,
• elastycznie dopasowywać styl komunikacji i styl w świecie VUCA,
• uwzględniać zasady działania zgodnego ze strategią w oparciu o model Portera,
• motywować pracowników bez niszczenia „ducha zespołu”,
• rozumieć zasady tworzenia różnorodnych struktur organizacji, w tym macierzowe i crossowe,
• stosować zasady zapobiegające dysfunkcjom pracy zespołowej,
• budować autorytet lidera w oparciu o model Bertrama Ravena,
• wdrażać zasady zarządzania AGILE,
• rozumieć występowanie „czarnych łabędzi” i przewidywać ich pojawienie,
• wspierać pracowników metodami coachingowymi i mentoringowymi budując ich zaangażowanie.

Metodyka szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych, a najważniejszym elementem jest praktyczny trening. Prowadzone jest metodą coachingowo-warsztatową z wykorzystaniem autorskich i nowoczesnych technik. Wykorzystane zostaną: dyskusja, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników, obserwacje, sesje coachingowe, feedback, role playing, enerigizery.

Program szkolenia

1. Przywództwo czy kierowanie:
• Menadżer w świecie VUCA i czarnych łabędzi
• Co odróżnia przywództwo od kierowania?
• Podejście strategiczne w przywództwie-model Portera
• Model J.Collinsa przywództwo 5 generacji
• Przywództwo służebne

2. Dysfunkcje pracy zespołowej:
• Model Lencioniego 5 dysfunkcji pracy zespołowej
• Budowanie zaufania w zespole
• Koncentracja na wspólnym celu
• Między współzawodnictwem z rywalizacją
• Budowanie zespołu
• Licencjonowana gra zespołowa Magneto o charakterze integracyjnym.

3. Zarzadzanie 3.0 – przeprowadzanie zespołu przez zmianę:
• Zarządzanie 3.0 Agile managament-założenia
• Struktura Matrix i zespoły crosssowe
• Istota zmiany – co trzeba wiedzieć przed zainicjowaniem zmiany w organizacji ?
• Dwa modele zmian, podejście procesowe
• Komunikacja i motywacja w zmianie
• Reakcje na zmiany różnych grup pracowników
• Inicjacja, Implementacja, Instytucjonalizacja
• Nacisk na poszukiwanie kreatywnych rozwiązań-metody heurysteczne
• Utrwalanie efektów zmiany

4. Lider-coachem:
• Koncepcja samozarządzających się zespołów-turkusowe organizacje
• Co to jest coaching ?
• Do czego może go używać kierownik
• Metody/techniki wspierające
• Jak poprowadzić rozmowę coachingowa?
• Wspieranie pracowników
• Prowadzenie rozmowy coachingowej GROW
• Stosowanie wsparcia mentoringowego

5. Budowanie autorytetu – rozmowy szefa (twardszy element):
• Co buduje autorytet model Bertrama i Ravena
• Prowadzenie rozmowy dyscyplinarnej i dyscyplinującej
• Feedback w trudnych sytuacjach
• Rozmowa motywująca
• Zasady wykorzystywania poszczególnych stylów przywódczych w zależności od sytuacji biznesowej, perspektywy czasowej oraz poziomu rozwoju pracowników i zespołu

6. Malując swoją wizję, nie pozwól, by ktoś inny trzymał pędzel:
• Kontynuuj niezależnie od tego, co mówią, robią lub myślą inni…
• Dlaczego inni próbują odwieść cię od twoich planów?
• Sposoby obrony własnych celów, działań i decyzji
• Jak nie ulegać cudzym manipulacjom?
• Jak przejąć kontrolę nad własnym zespołem?
• Rezultaty, które uzyskujesz powiedzą Ci prawdę….
• Weź odpowiedzialność za to, kogo wpuszczasz do swojego zespołu

7. Pętla nawyku – jak ją o-GRA-ć?:
• Dlaczego strach jest tak ważny dla przywódcy (Ilekroć Claparede)?
• Pętla nawyku – jak ją o-GRA-ć
• Wypracuj w sobie dobre nawyki
• Dobry nawyk nie jest zły, czyli kształtowanie nowych nawyków a leadership
• Emocjonalny detoks, czyli jak przywódcy zachowują twarz na polu bitwy
• Ustal swój poziom stresu – stresogram i prewencja
• Przywódco! Świadomie wybieraj emocje
• Lider Alfa się nie boi, przezwyciężanie strachu i zdenerwowania

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30 (2 dni)

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

08-11-202109-11-2021Kraków
08-11-202109-11-2021Katowice
18-11-202119-11-2021Wrocław
18-11-202119-11-2021Warszawa
22-11-202123-11-2021Poznań
25-11-202126-11-2021Gdańsk
02-12-202103-12-2021Warszawa
06-12-202107-12-2021Kraków
06-12-202107-12-2021Katowice
13-12-202114-12-2021Gdańsk
13-12-202114-12-2021Poznań
16-12-202117-12-2021Wrocław
20-12-202121-12-2021Warszawa

Zaufali nam: