Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,

Program szkolenia

1. Cel i zakres standardu MSSF 17 oraz różnice do MSSF 4.

2. Definicja umowy ubezpieczenia oraz ryzyka ubezpieczeniowego.

3. Zasady wydzielania elementów umowy ubezpieczenia (stosowanie MSSF 9 do elementów inwestycyjnych, stosowanie MSSF 15 do elementów usług innych niż ubezpieczeniowe).

4. Zasady ujęcia w okresie zdarzeń ubezpieczeniowych.

5. Zasady grupowania umów ubezpieczenia na potrzeby wyceny.

6. Zasady wyceny umów ubezpieczenia na dzień początkowy zgodnie z MSSF 17:
a) charakterystyka przyszłych wpływów i wydatków z zawartych umów ubezpieczenia,
b) zasady tworzenia marży na umowie ubezpieczenia (CSM),
c) zasady stosowania stóp dyskontowych do dyskonta przepływów.

7. Zasady wyceny umów ubezpieczenia na dzień bilansowy zgodnie z MSSF 17:
a) aktualizacja przyszłych wpływów i wydatków z zawartych umów ubezpieczenia,
b) zasady aktualizacji marży na umowie ubezpieczenia (Contractual service margin CSM),
c) zasady aktualizacji stosowania stóp dyskontowych,
d) stosowanie podejścia alokacji składki (Premium Allocation Approach).

8. Zasady wyceny umów reasekuracji biernej zgodnie z MSSF 17:
a) charakterystyka przyszłych przepływów pieniężnych z umów reasekuracji,
b) powiązanie wyceny z wyceną umów ubezpieczenia objętych cesją.

9. Zasady ujęcia i wyceny umów o charakterze inwestycyjnym z udziałem w zyskach zgodnie z MSSF 17.

10. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zdarzeń wynikających z umów ubezpieczenia zgodnie z MSSF 17:
a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń,
b) w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach zakładu ubezpieczeń: 
Zasady zastosowania standardu MSSF 17 po raz pierwszy.

11. MSSF 17 a Wypłacalność II – podobieństwa i różnice:
a) podejście do klasyfikacji umów ubezpieczenia,
b) podejście do ujęcia składek i innych przychodów do umowy ubezpieczenia,
c) podejście do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
d) sprawozdanie o sytuacji finansowej wg MSSF 17 a bilans dla celów wypłacalności.

12. Zasady zastosowania standardu MSSF 17 po raz pierwszy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum Warszawy

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję