Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Ochrona danych osobowych jest już nie tylko koniecznością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, ale coraz częściej wysoki poziom bezpieczeństwa staje się warunkiem stawianym przez konsumentów – szczególnie w przypadku powierzenia danej instytucji często najbardziej wrażliwych i intymnych danych o nas samych – danych o stanie zdrowia. Rosnąca świadomość pacjentów z przysługujących im praw skłania osoby zarządzające podmiotami medycznymi do nieustającej optymalizacji w zarządzaniu bezpieczeństwem przetwarzanych przez nich danych.  Na warsztatach zostaną poruszone kluczowe aspekty ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych wraz z pokazaniem praktycznych rozwiązań stosowanych na rynku. Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcje Inspektora Ochrony Danych w podmiotach medycznych, jak i zarządzających placówkami leczniczymi, specjalistów bezpieczeństwa informacji i innym, którzy w codziennej pracy zmagają się z ochroną danych osobowym w sektorze zdrowia.

Program

1. Podstawy prawne przetwarzania danych w branży medycznej:
a) podstawy wynikające z art. 6 i 9 RODO oraz wybranych przepisów sektorowych,
b) kiedy wymagana jest zgoda,
c) specyfika realizacja praw podmiotów danych w podmiotach medycznych.

2. Relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z podmiotami zewnętrznymi w kontekście zasad ochrony danych osobowych:
a) relacje i modele współpracy z pracodawcami (medycyna pracy + fakultatywna opieka medyczna),
b) wymiana danych z innymi podmiotami medycznymi,
c) współpraca z lekarzami i innymi przedstawicielami zawodów medycznych.

3. Bezpieczeństwo obsługi pacjenta i dokumentacji medycznej:
a) zasady zachowania poufności w trakcie wizyty pacjenta, wymagalność danych, niezbędne dokumenty,
b) zasady udostępniania dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia,
c) zasady przyznawania dostępu do danych pacjenta personelowi wewnętrznemu.

4. Złote zasady bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym:
a) polityka czystego biurka i czystego ekranu,
b) charakteryzacja procesu zarządzania naruszeniami bezpieczeństwa informacji,
c) charakteryzacja procesu proces analizy ryzyka.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23%VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

23-11-2021Warszawa

Zaufali nam: