Szkolenie online Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

JPK_VDEK w objaśnieniach Ministra Finansów w branży budowlanej
› rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2020 - JPK_VDEK

19 05 2020 - Online

KURS ONLINE
Akademia główny księgowy (108 h)
certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych
kurs weekendowy

Rabat 30%

25 04 2020 - 28 06 2020 - Online

  KURS ONLINE
Akademia księgowości (108 h)
certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia)
kurs weekendowy

Rabat 30%

18 04 2020 - 21 06 2020 - Online
09 05 2020 - 05 07 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Tworzenie planu finansowego

22 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie płynnością finansową

13 05 2020 - 14 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem

19 05 2020 - 20 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

Rabat 30%

20 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Tarcza antykryzysowa COVID-19
Wybrane aspekty wsparcia przedsiębiorców, uproszczenia w zakresie podatków, innych należności publicznoprawnych oraz w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Rabat 30 %

08 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

JPK_VDEK w objaśnieniach Ministra Finansów
Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3)

11 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2020 (TP-R)

12 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020

Rabat 30%

25 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Wybrane zmiany w finansach publicznych w 2020 - praktyczne aspekty

Rabat 30%

15 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rabat 30%

13 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Kurs Rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych - kurs dzienny

Rabat 30%

11 05 2020 - 19 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Klasyfikacja budżetowa 2020

Rabat 30%

27 04 2020 - Online
12 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Pakiet Quick Fixes - projekt Ministra Finansów
Rewolucja w obrocie międzynarodowym VAT

Rabat 30%

17 04 2020 - Online
07 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rachunkowość budżetowa 2020 w JSFP – praktyczne aspekty

Rabat 30%

22 04 2020 - Online
29 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rabat 30%

22 04 2020 - Online
19 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej w 2020 – ewidencja księgowa, plan finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa

Rabat 30%

20 04 2020 - Online
25 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w sektorze podmiotów finansów publicznych

Rabat 30%

29 04 2020 - Online
29 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Schematy podatkowe w JST - obowiązki gmin i ich jednostek, zasady raportowania, procedura wewnętrzna

Rabat 30%

17 04 2020 - Online
20 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia VAT w sektorze publicznym

Rabat 30%

16 04 2020 - 17 04 2020 - Online
14 05 2020 - 15 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Rabat 30%

16 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Realizacja postanowień RODO w dobie pandemii Covid-19

Rabat 30%

15 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Majątek trwały w JSFP - praktyczne aspekty gospodarowania i ewidencji

Rabat 30%

12 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

07 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
w służbie zdrowia

15 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Kasy fiskalne 2020 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

Rabat 30%

23 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy - warsztaty komputerowe

Rabat 30%

23 04 2020 - 24 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rabat 30%

24 04 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję