Należności budżetowe 2019 w JSFP

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Zmiany w MSSF w 2019 roku (MSSF 15, Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing) – wpływ na bilans dla celów wypłacalności (Solvency II)
› nowe zasady ujęcia przychodu z umów innych niż umowy ubezpieczenia oraz instrumenty finansowe wg MSSF 15
› ujęcie początkowe przychodu wg MSSF 15
› zastosowanie MSSF 15 dla umów bezpośredniej likwidacji szkód, pośrednictwa w likwidacji szkód, obsługi umów ubezpieczenia, pośrednictwa finansowego
› zmiany w klasyfikacji umów leasingu
› ujęcie początkowe umów leasingu operacyjnego dla leasingobiorców wg MSSF 16
› wycena na dzień bilansowy umów leasingu operacyjnego dla leasingobiorców wg MSSF 16
› znaczenie MSSF 15 i MSSF 16 dla sprawozdawczości Wypłacalność II

14 03 2019 - Warszawa
19 06 2019 - Warszawa

Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)
› analiza zakresu informacji prezentowanych w ramach rocznej sprawozdawczości dla celów Wypłacalności: w ramach sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) oraz rocznych informacji dla celów WII przesyłanych do Organu Nadzoru
› analiza bilansu – analiza prezentowanych danych oraz zmian w bilansie zakładu ubezpieczeń poprzez pryzmat zmian struktury poszczególnych aktywów i zobowiązań oraz poprzez pryzmat rachunku wyników
› analiza struktury lokat – analiza prezentowanych danych oraz zmian do poprzedniego okresu, jak również analiza przychodów i kosztów działalności lokacyjnej
› analiza struktury kosztów działalności ubezpieczeniowej – analiza prezentowanych danych oraz zmian do poprzedniego okresu,
› analiza odszkodowań – analiza prezentowanych danych oraz zmian do poprzedniego okresu, zależności pomiędzy danymi w innych formularzach
› zależności prezentowanych informacji w SFCR a danymi prezentowanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości
› zależności prezentowanych informacji w poszczególnych arkuszach rocznych informacji przesyłanych do Organu Nadzoru dla celów wypłacalności
2 dni warsztaty praktyczne (case studies)

04 07 2019 - 05 07 2019 - Warszawa

Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
› klasyfikacja umów ubezpieczenia wg MSSF
› ujęcie początkowe umowy ubezpieczenia wg MSSF
› wycena zobowiązań ubezpieczeniowych (rezerw techniczno – ubezpieczeniowych brutto) na dzień bilansowy wg MSSF
› ujęcie umów reasekuracji biernej
› zasady ustalania udziału reasekuratora w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych
› zasady prezentacji w bilansie zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
› zasady prezentacji w rachunku zysków i strat oraz w innych całkowitych dochodach zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
› porównanie zasad ujęcia MSSF 17 oraz Wypłacalność II

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa
17 06 2019 - 18 06 2019 - Warszawa

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Wiosenne warsztaty rachunkowości budżetowej - praktyczne aspekty poparte wzorami

17 03 2019 - 19 03 2019 - Białka Tatrzańska

Ochrona przed wyłudzeniami VAT – weryfikacja kontrahentów z zachowaniem zasad należytej staranności

27 02 2019 - Warszawa

Należności budżetowe 2019 w JSFP - praktyczne aspekty realizacji i ewidencji

22 02 2019 - Warszawa
25 03 2019 - Warszawa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiany 2019

21 02 2019 - Warszawa

Rachunkowość budżetowa w JSFP – zasady, ewidencje, dylematy

06 03 2019 - Warszawa

Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019 - praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami w sektorze publicznym

22 03 2019 - Warszawa

Klasyfikacja budżetowa 2019 - najczęstsze problemy po zmianach przepisów prawa w tym zakresie

26 03 2019 - Warszawa

Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP - praktyczne aspekty

26 02 2019 - Warszawa
21 03 2019 - Warszawa

Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP - praktyczne aspekty

25 02 2019 - Warszawa
15 03 2019 - Warszawa

Rachunkowość przerobowa jako narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych

27 02 2019 - 28 02 2019 - Wrocław
20 03 2019 - 21 03 2019 - Warszawa

PROMOCJA

ZAGRANICZNE SZKOLENIE WYJAZDOWE
Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT 2019

28 05 2019 - 04 06 2019 - Zakynthos

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacja 2019

09 04 2019 - Warszawa

NOWE REGULACJE
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek pracodawcy od 2019 roku

20 02 2019 - Warszawa
20 02 2019 - Wrocław
13 03 2019 - Katowice
14 03 2019 - Poznań
15 03 2019 - Kraków
20 03 2019 - Warszawa
21 03 2019 - Wrocław
15 04 2019 - Kraków
24 04 2019 - Warszawa

NOWE PRZEPISY

Pojazdy samochodowe w działalności firmy – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego

26 02 2019 - Warszawa
12 03 2019 - Poznań
28 03 2019 - Warszawa
04 04 2019 - Wrocław
18 04 2019 - Katowice

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019

20 02 2019 - Wrocław
20 02 2019 - Poznań
13 03 2019 - Warszawa
14 03 2019 - Kraków
20 03 2019 - Wrocław
20 03 2019 - Poznań
19 04 2019 - Warszawa
24 04 2019 - Kraków

NOWOŚĆ
CGAP (Certified Government Auditing Professional) -  kurs przygotowujący do egzaminu na audytora wewnętrznego w sektorze publicznym

27 04 2019 - 16 06 2019 - Warszawa

NOWE PRZEPISY

Rewolucyjne zmiany CIT i VAT 2019 w branży meblarskiej
› nowelizacja przepisów oraz zmiany w ustawach podatkowych
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

14 03 2019 - 15 03 2019 - Warszawa

NOWOŚĆ
Windykator (32 h) – prawne i psychologiczne aspekty windykacji
kurs weekendowy

13 04 2019 - 28 04 2019 - Wrocław
13 04 2019 - 28 04 2019 - Gdańsk
13 04 2019 - 28 04 2019 - Poznań
13 04 2019 - 28 04 2019 - Kraków

NOWOŚĆ
Windykator (32 h) – prawne i psychologiczne aspekty windykacji
kurs weekendowy

13 04 2019 - 28 04 2019 - Warszawa

NOWOŚĆ
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
(28 h) 
kurs weekendowy

02 03 2019 - 10 03 2019 - Warszawa

Jak pokonać stres w dziale księgowym?
› interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

28 02 2019 - 01 03 2019 - Wrocław
14 03 2019 - 15 03 2019 - Kraków
21 03 2019 - 22 03 2019 - Warszawa
28 03 2019 - 29 03 2019 - Gdańsk
28 03 2019 - 29 03 2019 - Poznań
09 04 2019 - 10 04 2019 - Katowice
16 04 2019 - 17 04 2019 - Wrocław
25 04 2019 - 26 04 2019 - Kraków
09 05 2019 - 10 05 2019 - Warszawa
14 05 2019 - 15 05 2019 - Poznań
16 05 2019 - 17 05 2019 - Katowice

Jak osiągnąć optymalne korzyści przy finansowaniu inwestycji leasingiem?
› praktyczny poradnik dla służb finansowo-księgowych

28 02 2019 - Warszawa
13 03 2019 - Katowice

NOWOŚĆ
Lista płac dla zaawansowanych 2019
wyliczanie wynagrodzeń w przypadkach szczególnych oraz zasady korygowania

25 02 2019 - Poznań
12 03 2019 - Wrocław
13 03 2019 - Warszawa
23 04 2019 - Poznań
24 04 2019 - Wrocław
15 05 2019 - Warszawa

Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe

28 02 2019 - Warszawa

AKCJA BILANS 2018
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

26 02 2019 - 27 02 2019 - Warszawa

Rachunkowość Zarządcza i Controlling

21 03 2019 - 22 03 2019 - Warszawa
06 06 2019 - 07 06 2019 - Warszawa

Zasady ewidencji księgowej i rozliczania środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
- praktyczne aspekty

15 04 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję