Weekend z podatkiem CIT (16 h)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Elektroniczne postępowanie upominawcze

14 05 2019 - Warszawa
21 05 2019 - Katowice

Funkcjonowanie branży factoringowej - kompleksowe szkolenie dotyczące wejścia spółki w faktoring jako faktor

24 05 2019 - Warszawa

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp

14 06 2019 - Warszawa

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych – jak przygotować i przeprowadzić postępowanie unikając ryzyka nieprawidłowości i korekty finansowej

23 05 2019 - Warszawa

Weekend z podatkiem CIT (16 h)

18 05 2019 - 19 05 2019 - Kraków
25 05 2019 - 26 05 2019 - Wrocław
25 05 2019 - 26 05 2019 - Poznań
25 05 2019 - 26 05 2019 - Katowice
08 06 2019 - 09 06 2019 - Gdańsk

Weekend z podatkiem CIT (16 h)

15 06 2019 - 16 06 2019 - Warszawa

Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 plus), funduszu alimentacyjnego i innych w świetle najnowszych zmian

24 06 2019 - Warszawa

Nowelizacja KSH i zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 marca 2019
› praktyczne problemy i ich rozwiązywanie

23 05 2019 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej

09 05 2019 - 10 05 2019 - Warszawa

NOWOŚĆ
Akademia MSR/MSSF
(108 h)
kurs weekendowy

05 10 2019 - 08 12 2019 - Warszawa

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Zmiany w podatku VAT i CIT w 2019 roku 

12 05 2019 - 15 05 2019 - Zakopane

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Controlling a budżetowanie
warsztaty praktyczne

12 05 2019 - 15 05 2019 - Zakopane

Analiza wskaźnikowa - kondycja finansowa przedsiębiorstwa

20 05 2019 - 21 05 2019 - Kraków
17 06 2019 - 18 06 2019 - Warszawa

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających
Nowy program!

16 05 2019 - 17 05 2019 - Poznań
20 05 2019 - 21 05 2019 - Kraków
23 05 2019 - 24 05 2019 - Wrocław
13 06 2019 - 14 06 2019 - Poznań
17 06 2019 - 18 06 2019 - Warszawa
24 06 2019 - 25 06 2019 - Wrocław
16 07 2019 - 17 07 2019 - Kraków
25 07 2019 - 26 07 2019 - Warszawa
20 08 2019 - 21 08 2019 - Poznań
22 08 2019 - 23 08 2019 - Wrocław

Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków 

25 04 2019 - Katowice
23 05 2019 - Poznań
24 05 2019 - Wrocław
27 05 2019 - Warszawa
31 05 2019 - Kraków
05 06 2019 - Katowice
10 06 2019 - Gdańsk
28 06 2019 - Warszawa

Tworzenie planu finansowego

27 06 2019 - Warszawa
22 07 2019 - Wrocław
23 08 2019 - Warszawa

MSSF - rewolucyjne zmiany w 2018 i 2019
› wpływ na SF za 2018 rok

20 05 2019 - Poznań
28 05 2019 - Warszawa

Finanse dla niefinansistów - szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej

24 05 2019 - Warszawa

Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz Innovation Box w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe

15 05 2019 - Wrocław
28 05 2019 - Poznań
03 06 2019 - Kraków
17 06 2019 - Warszawa
24 06 2019 - Katowice

Wycena obligacji i rachunkowość

11 06 2019 - Warszawa

Zarządzanie ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych

03 06 2019 - 04 06 2019 - Warszawa

Cash flow w ocenie płynności finansowej podmiotu

06 05 2019 - 07 05 2019 - Wrocław
13 05 2019 - 14 05 2019 - Warszawa

Faktoring jako metoda poprawy płynności w podmiocie gospodarczym

10 06 2019 - 11 06 2019 - Warszawa

Ocena efektywności inwestycji długoterminowych

27 06 2019 - 28 06 2019 - Warszawa

Akademia VAT w sektorze publicznym – z uwzględnieniem zmian w roku 2019

11 06 2019 - 12 06 2019 - Warszawa

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

13 05 2019 - Warszawa

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak chronić know – how, klientów i inne ważne informacje w firmie?

14 05 2019 - 15 05 2019 - Wrocław
21 05 2019 - 22 05 2019 - Poznań
11 06 2019 - 12 06 2019 - Wrocław
13 06 2019 - 14 06 2019 - Warszawa
24 06 2019 - 25 06 2019 - Poznań

Zmiany w MSSF w 2019 roku (MSSF 15, Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing) – wpływ na bilans dla celów wypłacalności (Solvency II)
› nowe zasady ujęcia przychodu z umów innych niż umowy ubezpieczenia oraz instrumenty finansowe wg MSSF 15
› ujęcie początkowe przychodu wg MSSF 15
› zastosowanie MSSF 15 dla umów bezpośredniej likwidacji szkód, pośrednictwa w likwidacji szkód, obsługi umów ubezpieczenia, pośrednictwa finansowego
› zmiany w klasyfikacji umów leasingu
› ujęcie początkowe umów leasingu operacyjnego dla leasingobiorców wg MSSF 16
› wycena na dzień bilansowy umów leasingu operacyjnego dla leasingobiorców wg MSSF 16
› znaczenie MSSF 15 i MSSF 16 dla sprawozdawczości Wypłacalność II

19 06 2019 - Warszawa

Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)
› analiza zakresu informacji prezentowanych w ramach rocznej sprawozdawczości dla celów Wypłacalności: w ramach sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) oraz rocznych informacji dla celów WII przesyłanych do Organu Nadzoru
› analiza bilansu
› analiza struktury lokat
› analiza struktury kosztów działalności ubezpieczeniowej
› analiza odszkodowań
› zależności prezentowanych informacji w SFCR a danymi prezentowanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości
› zależności prezentowanych informacji w poszczególnych arkuszach rocznych informacji przesyłanych do Organu Nadzoru dla celów wypłacalności
2 dni warsztaty praktyczne (case studies)

04 07 2019 - 05 07 2019 - Warszawa

Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
› klasyfikacja umów ubezpieczenia wg MSSF
› ujęcie początkowe umowy ubezpieczenia wg MSSF
› wycena zobowiązań ubezpieczeniowych (rezerw techniczno – ubezpieczeniowych brutto) na dzień bilansowy wg MSSF
› ujęcie umów reasekuracji biernej
› zasady ustalania udziału reasekuratora w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych
› zasady prezentacji w bilansie zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
› zasady prezentacji w rachunku zysków i strat oraz w innych całkowitych dochodach zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
› porównanie zasad ujęcia MSSF 17 oraz Wypłacalność II

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa
17 06 2019 - 18 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję