Praktyczne zastosowanie podpisu elektronicznego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

17 08 2021 - 18 08 2021 - Warszawa

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

24 05 2021 - 25 05 2021 - Warszawa

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

16 06 2021 - Warszawa

Gospodarka magazynowa

02 06 2021 - Warszawa

Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem
warsztat eksperta-praktyka

24 08 2021 - 25 08 2021 - Warszawa

INCOTERMS w praktyce w branży TSL – omówienie zmian dla wersji 2020 vs 2010

27 08 2021 - Warszawa

Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

28 07 2021 - Warszawa

VAT dla Handlowców
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

22 06 2021 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych - wdrożenie zapisów nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców od 01.01.2021

08 06 2021 - 09 06 2021 - Warszawa

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

10 06 2021 - Warszawa

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

26 08 2021 - Warszawa

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem aktualizacji

26 07 2021 - 27 07 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

18 06 2021 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

25 06 2021 - Warszawa
27 08 2021 - Warszawa

Reklamacje w budownictwie

10 06 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w branży energetyczno-ciepłowniczej

Nowy program!

24 05 2021 - 25 05 2021 - Warszawa

VAT i CIT dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

23 06 2021 - 24 06 2021 - Warszawa

Podatek od nieruchomości 2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej - zmiany w przepisach, aktualne orzecznictwo, praktyczne aspekty

24 05 2021 - Warszawa
29 07 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Nowy program!

26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w branży budowlanej i deweloperskiej

Nowy program!

23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

16 06 2021 - Warszawa

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2021 – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo

10 06 2021 - Warszawa

Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej 2021 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

21 07 2021 - Warszawa

Akcyza w sektorze paliwowym 2021 – zasady prowadzenia składu podatkowego i obrotu wyrobami akcyzowymi

30 06 2021 - Warszawa
27 08 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w branży farmaceutycznej

Nowy program!

23 06 2021 - 24 06 2021 - Warszawa

Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami – najważniejsze aspekty prawne i podatkowe w świetle praktyki oraz najnowszego orzecznictwa sądowego

18 06 2021 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

26 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa

Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej 2021 – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo

27 05 2021 - Warszawa
23 07 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w branży turystycznej

Nowy program!

24 05 2021 - 25 05 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w działalności zakładów ubezpieczeń

Nowy program!

24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję