Szkolenie online Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  – ujęcie kompleksowe z uwzględnieniem zmieniających się warunków prowadzenia działalności wodociągowo – kanalizacyjnej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

09 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

21 12 2020 - 22 12 2020 - Warszawa

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

16 11 2020 - 17 11 2020 - Warszawa

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

18 12 2020 - Warszawa

Gospodarka magazynowa

08 12 2020 - Warszawa

Zmiany w prawie budowlanym 2020 - kluczowe nowelizacje i orzecznictwo

17 11 2020 - Warszawa

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w służbie zdrowia/branży medycznej

04 12 2020 - Warszawa

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży budowlanej i deweloperskiej

06 11 2020 - Warszawa

Nowa Rekomendacja S
› kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów
› nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego

25 11 2020 - Warszawa

Prawa regulujące obrót międzynarodowy
› INCOTERMS 2020
› Konwencja Wiedeńska

06 11 2020 - Warszawa

Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem
warsztat eksperta-praktyka

15 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

07 12 2020 - Warszawa

Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT

20 11 2020 - Warszawa

Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

18 11 2020 - Warszawa

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

09 12 2020 - Warszawa

Raportowanie schematów podatkowych MDR w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

03 12 2020 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych w warunkach stosowania nowego standardu rachunku kosztów obowiązującego od 01.01.2020 r.

19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

06 11 2020 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej

26 11 2020 - 27 11 2020 - Warszawa

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

23 11 2020 - Warszawa

Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych?
szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości

01 12 2020 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

16 12 2020 - Warszawa

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

01 12 2020 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej

10 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem aktualizacji

03 12 2020 - 04 12 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

14 12 2020 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

07 12 2020 - Warszawa

Reklamacje w budownictwie

14 12 2020 - Warszawa

Rewolucja w JPK_VAT i CIT w branży energetyczno-ciepłowniczej

30 11 2020 - 01 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję