Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Bilans 2018 w JSFP - zamkniecie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie sprawozdań po zmianach przepisów prawa

15 03 2019 - Warszawa

Opracowanie i analizy biznes planów

11 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia

22 02 2019 - Warszawa

Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu

26 02 2019 - 27 02 2019 - Warszawa
09 04 2019 - 10 04 2019 - Wrocław
21 05 2019 - 22 05 2019 - Warszawa

Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa - analiza i budżetowanie w firmie

05 03 2019 - 07 03 2019 - Warszawa
02 04 2019 - 04 04 2019 - Wrocław

Metody unikania podwójnego opodatkowania

20 03 2019 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

Weekend z podatkiem VAT (16 h)

16 03 2019 - 17 03 2019 - Warszawa

Weekend z podatkiem VAT (16 h)

02 03 2019 - 03 03 2019 - Kraków
02 03 2019 - 03 03 2019 - Gdańsk
23 03 2019 - 24 02 2019 - Katowice
23 03 2019 - 24 03 2019 - Wrocław
23 03 2019 - 24 03 2019 - Poznań

Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem

26 03 2019 - 27 03 2019 - Wrocław
16 04 2019 - 17 04 2019 - Warszawa

Finanse strategiczne - narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa

11 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

08 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Kasy fiskalne 2019 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

01 03 2019 - Poznań
22 03 2019 - Warszawa

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

21 02 2019 - Warszawa
27 02 2019 - Wrocław
14 03 2019 - Gdańsk
15 03 2019 - Poznań
21 03 2019 - Kraków
22 03 2019 - Katowice
28 03 2019 - Warszawa
29 03 2019 - Wrocław

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych

15 03 2019 - Poznań
21 03 2019 - Katowice
28 03 2019 - Warszawa
29 03 2019 - Wrocław

Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym

27 03 2019 - Warszawa

Corporate Financial Management
szkolenie w języku angielskim

09 04 2019 - 10 04 2019 - Warszawa

Finance for Non-Financial Managers
szkolenie w języku angielskim

19 03 2019 - 20 03 2019 - Warszawa

Akademia Finansisty
kurs 3-dniowy

02 04 2019 - 04 04 2019 - Warszawa

Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami

04 03 2019 - 05 03 2019 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

21 02 2019 - 22 02 2019 - Wrocław
25 02 2019 - 26 02 2019 - Poznań
14 03 2019 - 15 03 2019 - Warszawa
21 03 2019 - 22 03 2019 - Poznań
25 03 2019 - 26 03 2019 - Wrocław
11 04 2019 - 12 04 2019 - Kraków
15 04 2019 - 16 04 2019 - Katowice
25 04 2019 - 26 04 2019 - Poznań
25 04 2019 - 26 04 2019 - Warszawa
14 05 2019 - 15 05 2019 - Wrocław
21 05 2019 - 22 05 2019 - Katowice
23 05 2019 - 24 05 2019 - Kraków

Controlling Value Proposition dla sprzedaży

19 03 2019 - 20 03 2019 - Warszawa
21 03 2019 - 22 03 2019 - Wrocław
11 04 2019 - 12 04 2019 - Kraków
25 04 2019 - 26 04 2019 - Poznań
16 05 2019 - 17 05 2019 - Wrocław
21 05 2019 - 22 05 2019 - Kraków
23 05 2019 - 24 05 2019 - Warszawa

Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
› charakterystyka Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w zakładzie ubezpieczeń
› porównanie regulacji UFK zawartych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych zawartych w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
› zasady ujęcia początkowego aktywów i zobowiązań w ramach UFK
› zasady wyceny aktywów i zobowiązań UFK i ustalania ceny jednostkowej Funduszu
› porównanie zasad rachunkowości i sprawozdawczości UFK do funduszy inwestycyjnych

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

22 02 2019 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ) – warsztat dot. zarządzania kosztami, przychodami i rentownością projektów długoterminowych, budżetowanie kontraktów

21 05 2019 - 22 05 2019 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej – warsztat dot. zarządzania kosztami, przychodami i rentownością projektów długoterminowych, budżetowanie kontraktów

21 05 2019 - 22 05 2019 - Warszawa

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem aktualizacji KSR 3 z 10.04.2018

14 03 2019 - 15 03 2019 - Warszawa
04 04 2019 - 05 04 2019 - Wrocław
14 05 2019 - 15 05 2019 - Poznań
14 05 2019 - 15 05 2019 - Kraków
11 06 2019 - 12 06 2019 - Warszawa

MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

27 02 2019 - Warszawa
11 03 2019 - Katowice

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 03 2019 - Katowice
05 04 2019 - Wrocław
08 04 2019 - Poznań
26 04 2019 - Gdańsk
13 05 2019 - Kraków
22 05 2019 - Warszawa
13 06 2019 - Wrocław
14 06 2019 - Katowice

Planowanie i modelowanie finansowe

21 03 2019 - 22 03 2019 - Warszawa
25 03 2019 - 26 03 2019 - Kraków
15 04 2019 - 16 04 2019 - Łódź
16 05 2019 - 17 05 2019 - Wrocław
20 05 2019 - 21 05 2019 - Katowice
30 05 2019 - 31 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję