Planowanie podatkowe  – instrumenty i podmioty hybrydowe wykorzystywane do tego celu  – zmiany do ustawy do CIT od 01.01.2021

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Planowanie podatkowe – instrumenty i podmioty hybrydowe wykorzystywane do tego celu – zmiany do ustawy do CIT od 01.01.2021

26 10 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Opis szkolenia

Szkolenie jest kierowane do CFO, dyrektorów finansowych, głównych księgowych i osób zarządzających podatkami we wszelkich podmiotach gospodarczych funkcjonujących w grupach kapitałowych. Tematyka szkolenia związana jest z wprowadzeniem od 1 stycznia 2021 r. do polskich przepisów o CIT po raz pierwszy rewolucyjnych zmian w zakresie tzw. struktur hybrydowych, które potencjalnie mogą ograniczyć możliwość ujęcia wydatków do kosztów, nakazać rozpoznawanie dodatkowego przychodu, oraz zaburzyć możliwość korzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Przepisy te są inkorporacją do polskiego systemu prawnego Dyrektyw unijnych ATAD będących odpowiedzią Unii na problematykę unikania opodatkowania, tzw. erozji bazy podatkowej i przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przepisy te wymuszają także na osobach decyzyjnych (zarządach ze względu na odpowiedzialność tych osób) konieczność zaznajomienia się z zagranicznymi efektami podatkowymi określonych struktur transakcji, w które zaangażowane są polskie podmioty, którymi kierują, co może wywoływać istotne konflikty interesów wewnątrz korporacji.

Program

1. Hybrydyzacja jako zjawisko gospodarcze.

2. Uwarunkowania rynkowe sprzyjające hybrydyzacji.

3. Struktury hybrydowe w ujęciu podatkowym.

4. Rodzaje struktur hybrydowych i ich działanie w praktyce:
a) finansowe instrumenty hybrydowe na przykładzie najpopularniejszych instrumentów:
• warranty subskrypcyjne,
• obligacje zamienne,
• pożyczki partycypacyjne.
b) spółki hybrydowe na przykładzie Spółek amerykańskich typu C i S,
c) transfery hybrydowe,
d) spółki o podwójnej rezydencji podatkowej.

5. Korzyści wynikające z zastosowania struktur i instrumentów hybrydowych:
a) unikanie opodatkowania w 1 lub wielu krajach,
b) podwójne odliczenia,
c) dublowanie korzyści z ulg podatkowych,
d) odliczanie podatku zapłaconego w innym państwie.

6. Sposoby walki ze strukturami hybrydowymi:
a) działania OECD,
b) działania UE – dyrektywy ATAD, współdziałanie,
c) działania poszczególnych Państw członkowskich,
d) zmiany do ustawy o CIT – dodanie rozdziału 3a do ustawy o CIT.

7. Skala i znaczenie zmian wprowadzonych do CIT od 2021 r.

8. Konsekwencje zmian dla podmiotów polskich:
a) bezpośrednie konsekwencje podatkowe,
b) problemy biznesowe – zakres informacji, które trzeba będzie posiadać o strukturze grupy, transakcji, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych ustawą.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję