Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT

17 09 2020 - Warszawa
20 11 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej przedsiębiorstw z branży budowlanej do prawidłowego rozpoznawania praktycznych problemów wiążących się z likwidacją mechanizmu reverse charge i zastąpienia go metodą podzielonej płatności, przy jednoczesnym ograniczeniu prawa do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków uregulowanych na niezgłoszone do wykazu MF rachunki bankowe.
Podczas zajęć omówione zostaną prawidłowe rozwiązania konsekwencji wprowadzanych zmian, zidentyfikowane ryzyka oraz mechanizmy konstrukcji umownych celem zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami braku zachowania swoistej należytej staranności.

Program

I. Mechanizm podzielonej płatności w aspektach praktycznych

1. System split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji.

2. Lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment.

3. Wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment.

4. Sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności.

5. Wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu.

6. Podstawowy skutek nowelizacji – likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

7. Nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT.

8. Nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?

9. Kara za nieprawidłowe wystawienia faktury VAT dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment.

10. Obowiązkowy mechanizm split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

11. Przelewy zbiorcze – prowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury VAT.

12. Split payment a transakcje w walucie obcej – sposób na obejście split payment?

13. Split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami – czy i jak stosować mechanizm podzielonej płatności?

14. Wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?

15. Split payment a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

16. Uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT – praktyka fiskusa w zakresie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

17. KKS – 720 stawek dziennych grzywny za naruszenie regulacji split payment!

18. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

19. Pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

II. Płatność na rachunek niezgłoszony a ograniczenie kosztów uzyskania przychodów – które wydatki to automatycznie NKUP?

1. STIR – System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej jako przyczyna zmian w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2. Elektroniczny wykaz podmiotów:
a) odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
b) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;
– dostęp do wykazu, aktualizacja, bezpieczeństwo systemu.

3. Zapłata przelewem na rachunek na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie Szefa KAS.

4. Negatywne konsekwencje wynikające z pominięcia mechanizmu płatności na rachunek niezgłoszony do wykazu Szefa KAS.

5. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek niezgłoszony do wykazu sposobem na uniknięcie sankcji.

6. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z zagranicznymi kontrahentami – czy i jak stosować mechanizm?

7. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje w walucie obcej – sposób na obejście split payment?

8. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

9. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

10. Pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania ograniczenia dla rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w obrocie gospodarczym.

III. Analiza konsekwencji, weryfikacja zagrożeń i identyfikacja rozwiązań o charakterze zabezpieczającym.

IV. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 650 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

17 09 2020 - Warszawa
20 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję