Płatności w świetle zmian VAT i CIT – kompleksowa analiza mechanizmu split payment oraz ograniczenia kosztów przy płatnościach na niezgłoszone rachunki bankowe – zmiany 2020 z uwzględnieniem konsekwencji

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Płatności w świetle zmian VAT i CIT – kompleksowa analiza mechanizmu split payment oraz ograniczenia kosztów przy płatnościach na niezgłoszone rachunki bankowe – zmiany 2020 z uwzględnieniem konsekwencji

18 03 2020 - Gdańsk
19 03 2020 - Łódź
25 03 2020 - Warszawa
06 04 2020 - Poznań
07 04 2020 - Wrocław
24 04 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, Członek zarządu w ADN Podatki. Wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu skutecznie doradza zarówno polskim przedsiębiorstwom jak i firmom międzynarodowym. Wśród klientów, z którymi współpracuje znajdują się podmioty z takich sektorów gospodarki jak: branża farmaceutyczna, budownictwo i nieruchomości, branża transportowa, paliwowa, energetyczna, bankowa i ubezpieczeniowa, motoryzacyjna jak również administracja państwowa. Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem od towarów i usług. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych w procesach restrukturyzacyjnych. Podczas wieloletniej praktyki przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych oraz audytów due diligence. Autorka licznych publikacji podatkowych z zakresu podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku akcyzowego, podatku od spadku i darowizn, postępowania podatkowego (publikacje m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Fiskusa. Autorka i współautorka publikacji książkowych (m.in. Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo, wydawnictwo Beck; Transakcje wewnątrzwspólnotowe, wydawnictwo Beck). Wykładowca prawa podatkowego.

Mateusz Cedro – doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej do prawidłowego rozpoznawania praktycznych problemów wiążących się z mechanizmem podzielonej płatności oraz ograniczeniem prawa do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków uregulowanych na niezgłoszone do wykazu MF rachunki bankowe. Podczas zajęć omówione zostaną prawidłowe rozwiązania konsekwencji wprowadzanych zmian, zidentyfikowane ryzyka oraz mechanizmy konstrukcji umownych celem zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami braku zachowania swoistej należytej staranności. Szkolenie będzie uwzględniało również charakter specyfiki poszczególnych branż, dzięki czemu uczestnicy skorzystają z wiedzy doświadczonych prowadzących oraz spotkają przedstawicieli innych firm.

Program

I. Mechanizmu podzielonej płatności w świetle projektu nowelizacyjnego z dnia 16 maja 2019 r.

1. System split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji.

2. Lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment.

3. Wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment.

4. Sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności.

5. Wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu.

6. Podstawowy skutek nowelizacji – likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

7. Nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT.

8. Nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?

9. Kara za nieprawidłowe wystawienia faktury VAT dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment.

10. Obowiązkowy mechanizm split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

11. Przelewy zbiorcze – prowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury VAT.

12. Split payment a transakcje w walucie obcej – sposób na obejście split payment?

13. Split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami – czy i jak stosować mechanizm podzielonej płatności?

14. Wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?

15. Split payment a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

16. Uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT – praktyka fiskusa w zakresie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

17. KKS – 720 stawek dziennych grzywny za naruszenie regulacji split payment!

18. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

19. Pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

II. Płatność na rachunek niezgłoszony a ograniczenie kosztów uzyskania przychodów świetle nowelizacji z dnia 12 kwietnia 2019 r.

1. STIR – System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej jako przyczyna zmian w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2. Elektroniczny wykaz podmiotów:
a) odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
b) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;
– dostęp do wykazu, aktualizacja, bezpieczeństwo systemu.

3. Zapłata przelewem na rachunek na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie Szefa KAS.

4. Negatywne konsekwencje wynikające z pominięcia mechanizmu płatności na rachunek niezgłoszony do wykazu Szefa KAS.

5. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek niezgłoszony do wykazu sposobem na uniknięcie sankcji.

6. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z zagranicznymi kontrahentami – czy i jak stosować mechanizm?

7. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje w walucie obcej – sposób na obejście split payment?

8. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

9. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

10. Pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania ograniczenia dla rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w obrocie gospodarczym.

III. Analiza konsekwencji, weryfikacja zagrożeń i identyfikacja rozwiązań o charakterze zabezpieczającym – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

18 03 2020 - Gdańsk
19 03 2020 - Łódź
25 03 2020 - Warszawa
06 04 2020 - Poznań
07 04 2020 - Wrocław
24 04 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję