Podatek akcyzowy 2019 w branży energetycznej i gazowniczej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Podatek akcyzowy 2019 w branży energetycznej i gazowniczej

24 05 2019 - Katowice

Kategoria: , , , ,

Cel szkolenia

Zajęcia mają za zadanie kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej i gazu ziemnego. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie reguł właściwego rozpoznawania zdarzeń podlegających opodatkowaniu akcyzą, prowadzenia ewidencji energii elektrycznej jak również sporządzania deklaracji podatkowych. Przedstawione zostaną także konsekwencje wprowadzenia ostatnich nowelizacji akcyzowych oraz zmiany planowane. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenie akcyzy w przedsiębiorstwach gazowniczych i energetycznych.

Program

1. Informacje wprowadzające:
a) źródła prawa,
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, PPG, FNG),
c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
d) obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy.

2. Zmiany w akcyzie wprowadzone w 2018 r. i 2019 r. w tym m.in.:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy).

3. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
b) zasady weryfikacji nabywców gazu,
c) sposób prowadzenia ewidencji,
d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

4. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

5. Zasady rozliczanie akcyzy od strat wyrobów gazowych:
a) postępowanie w przypadku zaistnienia strat wyrobów gazowych,
b) czy spalanie wyrobów gazowych w pochodni może zostać objęte zerową stawką akcyzy?

6. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego:
a) rodzaje składanych deklaracji,
b) wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,
c) terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku.

7. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?
d) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

8. Ewidencja energii elektrycznej:
a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian,
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

9. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:
a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej, wysokość zwolnienia od akcyzy dla świadectw umorzonych w 2019 r.,
b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) nowe zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
e) zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów,
f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,
g) nowe zwolnienie od akcyzy dla małych producentów energii odnawialnej.

10. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
d) nowa stawka akcyzy dla energii elektrycznej od 1.01.2019 r., reguły postępowania w okresie przejściowym.

11. Zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych w 2019 r.:
a) zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania prawa do zwolnienia,
b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) zmiany związane z wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),
d) czy możliwe jest stosowanie papierowego dokumentu dostawy w 2019 r.?

12. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych:
a) nowy zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
b) zmiany zasad korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających wyroby węglowe,
c) reguły stosowania zwolnienia oraz potwierdzania nabycia wyrobów węglowych,
d) czy podmiot zużywający wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem powinien prowadzić ewidencję zużycia?

13. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące od 1 stycznia 2019r.:
a) likwidacja dokumentu dostawy wyrobów węglowych,
b) wprowadzenie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych,
c) nowe reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
d) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
e) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
f) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.

14. Przegląd orzecznictwa istotnego dla branży energetycznej i gazowniczej.

15. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:
a) właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy – omówienie poszczególnych przypadków,
b) zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych (zgłoszeń) na nowych zasadach.

16. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:  centrum w/w miast

Informacje:     
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

24 05 2019 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję