Podatek VAT w działalności instytutów badawczych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Podatek VAT w działalności instytutów badawczych

07 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników instytutów badawczych zainteresowanych tematyką podatkową.

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników ze wszystkimi najważniejszymi aspektami ostatnich zmian w zakresie VAT, jak również wskazanie aktualnej praktyki organów podatkowych, która dotyczy instytutów badawczych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej, z użyciem licznych przykładów praktycznych, z uwzględnieniem stosowania przepisów prawa podatkowego w praktyce, jak również orzecznictwa sądowego.

Program szkolenia

I. Zmiany w VAT planowane w 2019/2020 r.

1. Zmiany w zakresie rozliczania WDT oraz transakcji łańcuchowych:
a) zmiana miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych,
b) nowe zasady dokumentowania WDT,
c) terminy rozliczenia WDT.

2. Likwidacja deklaracji VAT, zamiast JPK_VDEK rozszerzony JPK_VAT?

3. Nowa sankcja za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości.

4. Centralny Rejestr Faktur.

5. Rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.

6. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 1.11.2019 r.:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
c) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
d) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
e) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
f) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
g) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
h) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) obowiązkowy split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
j) wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
k) split payment a transakcje w walucie obcej,
l) split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,
m) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT,
n) pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie.

II. Zmiany zrealizowane w 2019 r.

1. Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r.:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie,
c) jak uniknąć sankcji?

2. Modyfikacja od 1 stycznia 2019 r. zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT:
a) skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni,
b) warunki formalne korzystania z ulgi na złe długi,
c) korekta podatku naliczonego przez nabywcę,
d) regulacje przejściowe dotyczące stosowania ulgi na złe długi na przełomie 2018/2019.

3. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
a) bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV),
b) emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
d) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

4. Zmiany dotyczące kas rejestrujących obowiązujące w 2019 r.:
a) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących:
– obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych,
– kasy fiskalne online – terminy wdrażania,
– zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
– nowe zasady dokumentowania zaliczek przy zastosowaniu kas rejestrujących.
b) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

III. Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe dot. rozliczania VAT z uwzględnieniem specyfiki instytutów badawczych.

1. Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r. w sprawia zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz wcześniejsze orzecznictwo krajowe dotyczące tej problematyki – jaki ma to wpływ na działalność instytutów?

2. Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący zasad rozliczania kart paliwowych – niebezpieczeństwo związane z odliczeniem VAT!

3. Ważny wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących – czy nadal trzeba posiadać fizyczne potwierdzenie?

4. Aktualne podejście organów podatkowych do odliczania VAT przez instytuty badawcze.

5. Orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie regulacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz „rozjeżdżającego się” podatku należnego i naliczonego po upływie 3 miesięcy.

6. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie problematyki ciągłości transakcji w przypadku międzynarodowego obrotu towarowego.

IV. Pozostałe wybrane problemy dotyczące rozliczania VAT w 2019 r.

1. Fakturowanie oraz korekty VAT w 2019 r.:
a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
c) zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus,
d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,
e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

2. Świadczenia nieodpłatne w 2019 r. – wybrane zagadnienia:
a) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów (świadczeń związane vs. świadczenia niezwiązane z działalnością gospodarczą),
b) świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne, paczki świąteczne),
c) świadczenia nieodpłatne pro publico bono a VAT,
d) świadczenia nieodpłatne a kasa fiskalna.

3. Prawo do odliczenia VAT w 2019 r. – wybrane zagadnienia:
a) prawo do odliczenia VAT od zakupu alkoholu, usług cateringowych i innych wydatków gastronomicznych,
b) prawo do odliczenia VAT od zakupu usług noclegowych i pakietów konferencyjnych,
c) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
d) odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
e) odliczanie VAT od wydatków w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,
f) terminy odliczania VAT, odliczanie VAT w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

4. Dyskusja, pytania uczestników i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 540 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:
Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

07 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję