Podatkowe aspekty działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników w branży farmaceutycznej  – rozliczenia na gruncie VAT i CIT w 2020, bieżące regulacje, najnowsze orzecznictwo sądowe

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Podatkowe aspekty działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników w branży farmaceutycznej – rozliczenia na gruncie VAT i CIT w 2020, bieżące regulacje, najnowsze orzecznictwo sądowe

29 10 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie konsekwencji działań o charakterze marketingowym na gruncie prawnym i podatkowym w branży farmaceutycznej. Szczególnymi zagadnieniami omawianymi podczas zajęć będzie tematyka prawnych aspektów reklamy produktów leczniczych oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa farmaceutycznego w zakresie prowadzenia reklamy produktów leczniczych. Ponadto zaprezentujemy tematykę umów sponsoringu, reklamy, reprezentacji, sprzedaży premiowej, premii pieniężnych, rabatów oraz innych działań o charakterze promocyjno-marketingowym. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom specyficzne obowiązki związane z branżą farmaceutyczną, wskazane będą możliwości optymalizacji podatkowej oraz uniknięcie ryzyka podatkowego. Zaprezentujemy także stanowiska organów podatkowych, orzecznictwa ETS i sądów administracyjnych oraz najnowsze interpretacje. Zajęcia będą miały charakter branżowy, dzięki czemu uczestnicy skorzystają z wiedzy doświadczonego prelegenta oraz spotkają innych przedstawicieli sektora farmaceutycznego.

Adresaci szkolenia

Zajęcia dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora farmaceutycznego, tj. zarząd, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto, szkolenie adresowane jest do wszelkich osób interesujących się aspektami prawnymi oraz opodatkowaniem podmiotów z branży farmaceutycznej.

Program

I. Elementy działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników istotne z punktu widzenia prawa podatkowego – zagadnienia ogólne

1. Nowelizacja ustawy o prawie farmaceutycznym 2019 – podstawowe założenia:
a) VAT:
• możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w celach marketingowych,
• obowiązek naliczenia podatku VAT w związku z przekazywaniem towarów i usług w celach marketingowych (opodatkowanie nieodpłatnych przekazań),
• Skutki podatkowe w VAT nieodpłatnego przekazania akcesoriów dołączanych do specjalistycznych leków będących przedmiotem sprzedaży.
a) CIT:
• możliwość zaliczenia wydatków poniesionych w celach marketingowych do kosztów uzyskania przychodów,
• obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku CIT w związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach akcji marketingowych ( przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych).
a) PIT:
• obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku PIT w związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach działań marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych a przychody ze stosunku pracy i z działalności wykonywanej osobiście),
• zakres zwolnienia w PIT związanego z otrzymywaniem świadczeń w ramach konkursów/sprzedaży premiowych/akcji promocyjnych/wynikających z BHP.
a) obowiązki informacyjne i dokumentacyjne związane z marketingiem:
• dokumentacja konkursów/sprzedaży premiowych/akcji reklamowych,
• obowiązki płatnika.

II. Szczególne rodzaje działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – zasady opodatkowania (koszty i przychody w CIT, przychody w PIT, możliwość zastosowania zwolnień w PIT, świadczenia w VAT – prawo do odliczenia i obowiązek naliczenia VAT

1. Reklama i reprezentacja/imprezy, targi, konferencje – prawo podatkowe a prawo farmaceutyczne:
a) pojęcie reklamy dla celów podatkowych,
b) pojęcie reklamy w prawie farmaceutycznym – definicja reklamy dozwolonej i definicja reklamy zakazanej,
c) reklama produktów leczniczych i podstawowe zasady marketingu nie będące reklamą,
d) działania niedozwolone przez prawo farmaceutyczne,
e) prezenty dla kontrahentów i pracowników,
f) dostarczanie próbek produktów leczniczych,
g) pojęcie reprezentacji w prawie podatkowym, a uregulowania prawa farmaceutycznego,
h) konsumpcja z kontrahentami/posiłki dla pracowników,
i) spotkania w ramach promocji produktów leczniczych- odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych,
j) bony towarowe dla pracowników,
k) imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników,
l) imprezy okolicznościowe i jubileuszowe,
m) szkolenia i konferencje dla kontrahentów – szkolenia zagraniczne dla podmiotów współpracujących jako koszt
– waży wyrok WSA z listopada 2019 r.,
n) szkolenia/narady/konferencje dla pracowników,
o) wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów,
p) udział w targach/organizacja stanowisk wystawowych,
q) wydatki na wystrój firmy.

2. Sprzedaż premiowa:
a) definicja sprzedaży premiowej/zasady prowadzenia sprzedaży premiowej,
b) dokumentacja sprzedaży premiowej,
c) usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej,
d) sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna,
e) sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.

3. Premie pieniężne i rabaty:
a) pojęcie premii pieniężnych,
b) premie lojalnościowe i premie jakościowe,
c) premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa,
d) usługi promocji produktów leczniczych w aptekach – premie pieniężne.

4. Konkursy dla kontrahentów i pracowników:
a) definicja konkursu – problemy interpretacyjne,
b) konkursy w środkach masowego przekazu (konkursy w Internecie),
c) konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres zwolnienia w PIT,
d) opodatkowanie konkursów dla przedsiębiorców – ważna orzeczenie NSA,
e) konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania.

5. Sponsoring:
a) niezbędne elementy umowy sponsoringu,
b) formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy),
c) sponsoring a darowizny,
d) sponsoring w prawie farmaceutycznym:
• sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi,
• sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

6. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów:
a) przekazywanie biletów do kina/teatru/wejściówek na basen,
b) organizacja pikników i koncertów,
c) zapewnianie noclegów i wyżywienia,
d) wręczanie alkoholu i towarów luksusowych.

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników:
a) strój, ubiór pracowników,
b) abonamenty medyczne,
c) ubezpieczenie OC członków organów spółek,
d) dowóz pracowników do pracy,
e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
f) należności z tytułu podróży służbowych – podróże służbowe przedstawicieli handlowych i przedstawicieli medycznych,
g) świadczenia wynikające z przepisów BHP,
h) świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS,
i) świadczenia wynikające z regulaminów pracy i układów zbiorowych pracy,
j) samochody i telefony służbowe pracowników wykorzystywane na cele prywatne,
k) karty benefit i multisport,
l) wykorzystywanie samochodów osobowych na cele prywatne pracowników.

8. Zestawienie najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie opodatkowania działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników.

9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

29 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję