Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarów w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarów w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

02 10 2019 - Wrocław
08 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa celnego, która jest niezbędna do przeprowadzania międzynarodowej wymiany towarów. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. wymogi stawianych przez administrację celną związane z obsługą procedur celnych, zasady stosowania ułatwień, rozliczenie podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji. Program, szkolenia umożliwi dyskusję merytoryczną oraz koncentrację na kwestiach i zagadnieniach, które są szczególnie istotne dla przedsiębiorców z branży obsługującej międzynarodową wymianę towarową.

Program

1. Źródła prawa celnego:
a) wspólnotowe akty prawa,
b) krajowe źródła prawa celnego,
c) hierarchia źródeł prawa.

2. System zgłoszeń celnych:
a) właściwość organów celnych,
b) rodzaje i formy zgłoszeń celnych,
c) wprowadzenie towarów do obrotu na terytorium Unii Europejskiej,,
d) wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej,
e) tranzyt towarów,
f) przeznaczenia celne,
g) procedury celne (w tym procedury zawieszające).

3. Pochodzenie towarów:
a) cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru,
b) pochodzenie niepreferencyjne oraz zasady jego dokumentowania,
c) pochodzenie preferencyjne,
d) ogólny System Preferencji (System GSP),
e) produkty całkowicie uzyskane,
f) produkty poddane wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu,
g) zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia,
h) zasada transportu bezpośredniego,
i) dokumentowanie pochodzenia (świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A, procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze),
j) deklaracje lub deklaracje EUR-MED na fakturze,
k) upoważniony eksporter,
l) Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów.

4. Elementy kalkulacyjne stosowane przy odprawach celnych:
a) wartość celna,
b) Wiążąca Informacja Taryfowa,
c) zasady przeliczana na złote polskie kwot wyrażonych w walutach obcych.

5. Postępowanie administracyjne w sprawach celnych:
a) przedstawicielstwo w sprawach celnych,
b) rodzaje przedstawicielstwa.

6. Procedury celne uproszczone:
a) istota procedury uproszczonej,
b) kto może ubiegać się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych?
c) procedura składania wniosku o pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej,
d) przedstawicielstwo bezpośrednie i pośrednie w procedurach uproszczonych,
e) instytucja pozwolenia pojedynczego SASP.

7. System kontroli eksportu ECS:
a) elektroniczne zgłoszenia celne w procedurze wywozu,
b) zasady sprostowań i unieważnień zgłoszeń celnych,
c) procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS,
d) przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego,
e) zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej (ich rola w zakresie podatku VAT).

8. Rozliczenie podatku VAT w imporcie towarów w deklaracji VAT:
a) rozliczanie podatku należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o VAT,
b) rozliczenie podatku naliczonego z tytułu importu towarów,
c) likwidacja obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

02 10 2019 - Wrocław
08 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję