Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu

20 04 2020 - 21 04 2020 - Warszawa
27 04 2020 - 28 04 2020 - Wrocław
04 05 2020 - 05 05 2020 - Gdańsk
18 05 2020 - 19 05 2020 - Kraków
18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa
07 07 2020 - 08 07 2020 - Poznań

Kategoria: ,

Prowadzący

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ; Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1990 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu; autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych; autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej między innymi dla: PKO BP SA, TVP SA, TP SA, Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE SA, TUiR WARTA SA, KPMG Sp. z o.o., PWC Sp. z o.o., ERNST&YOUNG Sp. z o.o., MERCK Sp. z o.o., PILKINGTON IGP Sp. z o.o., Rieber Foods Polska SA (dawniej DELECTA SA), PGNiG SA, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, ORKLA PRESS POLSKA SA, ZCH Police SA, FASER SA, ZPC Jutrzenka SA, Energopol-7 Poznań SA (obecnie MAXER SA), Masters SA, POWEN SA, Polmos Wrocław SA (obecnie Vratislavia SA), FPM SA, Polifarb Wrocław SA, Trakcja Polska – PKRE SA i wielu innych; autor i współautor licznych książek i artykułów np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK, 2009; Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK 2010; Controlling w praktyce, Z. Leszczyński, T. Wnuk, ODDiK 2004 i wielu innych.

Poziom szkolenia

• szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym
• od uczestników nie jest wymagana wiedza z zakresu rachunkowości i finansów
• zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści od uczestników wymagana jest koncentracja i pełne zaangażowanie

Korzyści ze szkolenia

• lepsze zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
• zrozumienie zasad i metod budżetowania i kontroli kosztów
• poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia
• zaangażowanie pracowników w zarządzanie kosztami

Metody pracy

• wykłady i ćwiczenia
• do każdego z omawianych zagadnień przykłady
• CASE STUDY z polskich i zagranicznych firm
• wymiana doświadczeń

Materiały

• komplet materiałów ułatwiających pracę podczas zajęć i umożliwiających zastosowanie poznanych metod w przedsiębiorstwie po zakończeniu szkolenia (około 100 stron)

Adresaci szkolenia:

• menedżerowie wszystkich szczebli, których kariera nie prowadziła przez pion finansowy;
• kierownicy ośrodków odpowiedzialności, specjaliści z zakresu sprzedaży i marketingu;
• pracownicy firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, firm budowlanych, instytucji publicznych;
• wszyscy Ci, którym wiedza o podstawach rachunkowości i finansów jest niezbędna w praktyce.

Program

1. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling:
a) rachunek kosztów: pojęcie, cele i struktura rachunku kosztów,
b) rachunkowość zarządcza: pojęcie i rola,
c) rachunkowość zarządcza a proces zarządzania,
d) rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
e) rachunkowość zarządcza a controlling.

2. Klasyfikacje i analiza kosztów:
a) 2.1. systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania.

3. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie:
a) znaczenie grupowania i rozliczania kosztów w firmie,
b) ujmowanie kosztów bezpośrednich w przekroju wyróżnionych obiektów kosztów,
c) grupowanie kosztów pośrednich w MPK,
d) rozliczanie kosztów pomocniczych MPK,
e) obliczanie stawek kosztów pośrednich,
f)  obciążanie produktów kosztami pośrednimi.
CASE STUDY (kompleksowy przykład pokazujący jak rozliczane są w firmie koszty i jak kalkulowany jest koszt produktu).

4. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie:
a) analiza progu rentowności,
b) planowanie wyniku i analiza wrażliwości.
CASE STUDY (złożony problem analizy i podejmowania decyzji w krótkim okresie).

5. Rozwinięte systemy rachunku kosztów:
a) warunki zastosowania rachunków wielowymiarowych,
b) wydzielanie i ocena działania ośrodków odpowiedzialności – centra kosztów, zysku, inwestycji, ocena działalności ośrodków odpowiedzialności,
c) budowa i wykorzystanie rachunków wielowymiarowych.
CASE STUDY (analiza wyniku firmy z różnych punktów widzenia).

6. Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników:
a) przygotowanie procesu budżetowania,
b) budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów,
c) budżetowanie kosztów bezpośrednich,
d) budżetowanie kosztów pośrednich,
e) budżetowanie wyniku finansowego,
f)  budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu,
g) organizacja systemu budżetowania.
CASE STUDY (kompleksowy przykład ilustrujący proces budżetowania kosztów, przychodów, wyniku finansowego, przepływów pieniężnych i bilansu).

7. Activity based costing:
a) wprowadzenie do activity based costing,
b) identyfikacja działań,
c) ustalenie kosztów działań,
d) ustalenie nośników kosztów działań,
e) rozliczenie kosztów na obiekty kosztów.
CASE STUDY (analiza działań, ustalanie nośników kosztów zasobów i działań, wycena działań i ich rozliczanie na produkty, porównanie rachunku kosztów działań z tradycyjną kalkulacją kosztów).

Zobacz także:
ETAP 2 Poziom średniozaawansowany »
ETAP 3 Poziom średniozaawansowany/zaawansowany »

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć:
Dzień I 11:00-17:00
Dzień II 9:00-15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

20 04 2020 - 21 04 2020 - Warszawa
27 04 2020 - 28 04 2020 - Wrocław
04 05 2020 - 05 05 2020 - Gdańsk
18 05 2020 - 19 05 2020 - Kraków
18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa
07 07 2020 - 08 07 2020 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję