Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń, dystrybutor ubezpieczeń i pośrednik ubezpieczeniowy

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą uregulowań prawnych dotyczących sektora ubezpieczeń. Szkolenie uwzględnia holistyczne podejście do problemów biznesowych, obejmujące całokształt regulacji prawnych, przedstawiając najlepsze rynkowe podejście do prezentowanych zagadnień. Wykładowcy każdorazowo skupiają się na praktycznych rozwiązaniach i prezentują zagadnienia prawne przystępnym językiem, opatrując je szeregiem przykładów.

Program

1. Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń.
2. Czym jest umowa ubezpieczenia?
3. Strony umowy ubezpieczenia i rola dystrybutora.
4. Rodzaje dystrybutorów ubezpieczeń.
5. Przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń wyłączeni spod regulacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
6. Co jest dystrybucją ubezpieczeń a co nią nie jest?
7. Rola OFWCA.
8. Umowa agencyjna / umowa kurtażu – najczęstsze błędy i niedopatrzenia.
9. Case study.
10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

16-12-2021Warszawa

Zaufali nam: