Praktyczne tworzenie efektywnych systemów pracowniczych na rynku pokoleń XYZ

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Specjaliści i menedżerowie działów personalnych, odpowiedzialni za modernizację lub wdrożenie SOOP w organizacji.

Cel szkolenia

Praca warsztatowa w obszarze tworzenia i wdrożenia systemu ocen okresowych w organizacji, które uwzględniają potrzeby obecnie funkcjonujących na rynku generacji, tj. Baby Boomers, X, Y oraz Z. Przygotowanie Uczestników do procesu planowania, organizowania, prowadzenia ocen pracowniczych lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie z wykorzystaniem nowych trendów dedykowanych dla SOOP. Wspólne wypracowanie korzyści ocen okresowych, elementów składowych systemu w tym przygotowanie scenariusza, jak wdrożyć SOOP, jak wykorzystywać rozmowę oceniającą do rozwoju pracowników, jak w sposób motywujący ją przeprowadzić, jak zaangażować pracownika w proces, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmów oceniających.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• poznanie elementów składowych systemu ocen okresowych i przećwiczenie umiejętności tworzenia narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia motywującej rozmowy oceniającej w organizacji, z uwzględnieniem nowoczesnych trendów rynkowych,
• opracowanie scenariusza umożliwiającego określanie w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość z pracownikiem,
• wypracowanie modelu wdrożenia systemu ocen okresowych do organizacji w tym harmonogram kompanii informacyjnej,
• wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom wewnętrznym, tj. stres, utrudniającym obiektywną ocenę pracownika dedykowanych dla osób z pokolenia Baby Boomers, X, Y oraz Z,
• ćwiczenie metod przeprowadzenia rozmowy oceniającej z tzw. trudnym pracownikiem.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• scharakteryzować cele i korzyści z funkcjonowania ocen pracowniczych w organizacji,
• zbudować arkusze oceny okresowej dedykowane dla różnych grup stanowisk,
• ustalać z pracownikiem konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość oraz konstruktywnie przekazywać informacje zwrotne,
• zdiagnozować poprawność macierzy kompetencyjnych i map kompetencji w korelacji z działaniami w organizacji,
• opracować schemat wdrożenia SOOP w organizacji wraz ze scenariuszem kompanii informacyjnej,
• nadawać rozmowie oceniającej odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy,
• przeciwdziałać mechanizmom psychologicznym utrudniającym obiektywną ocenę pracownika.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze i testy zachowań, odgrywanie scenek/ról, dyskusje. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne Uczestników i trenera podczas pracy konsultanta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. System ocen pracowniczych – szeroka perspektywa:
• czym jest system ocen oraz po co organizacje wdrażają to rozwiązanie?
• co należy uwzględnić decydując się na wdrożenie systemu ocen w organizacji?
• trendy rynkowe w ocenie pracowników,
• elementy kluczowe dla nowoczesnego systemu ocen okresowych,
• szanse i zagrożenia dla systemu ocen we własnej organizacji – analiza czynników,
• dlaczego systemy ocen „giną”? Co decyduje o ich przetrwaniu?
• stosowane w organizacjach alternatywne rozwiązania „Jeżeli nie system ocen – to co w zamian?„ – studium przypadku.

2. Założenia merytoryczne dla konstruowania rozwiązania:
• główne cele oceny pracowników – identyfikacja organizacji, komórki organizacyjnej,
• uniwersalne systemy ocen czy dedykowane do konkretnych grup stanowisk – zalety i ograniczenia,
• korzyści z wdrożenia systemu ocen okresowych dla poszczególnych grup odbiorców (decydenci w organizacji, kierownicy, pracownicy),
• metody oceniania – szanse i zagrożenia dla organizacji i uczestników SOOP.

3. Kryteria w ocenie pracowniczej:
• wybór kryteriów ocen – efektywnościowe, kompetencyjne celem wdrażania efektywnych rozwiązań i zaspokajania potrzeb organizacji, określonych grup stanowisk i pracownika,
• kryteria efektywnościowe – kiedy warto włączyć kryteria efektywnościowe do oceny pracowniczej i jak to zrobić?
• wskaźniki efektywnościowe na stanowisku:
– źródła informacji o wskaźnikach,
– jakościowe i ilościowe kryteria oceny efektywności,
• kryteria kompetencyjne – kiedy warto włączyć kryteria kompetencyjne do oceny pracowniczej i jak to zrobić,
• kryteria kompetencyjne a rozwój pracownika, czy kryteria efektywnościowe przyrostu kompetencji.

4. Tworzenie i wdrażanie systemu ocen okresowych w organizacji:
• zespół projektowy opracowujący i wdrażający SOOP,
• polityka zarządzania informacjami w organizacji, dostęp do danych z punktu widzenia prawa, przechowywanie danych i ich analizowanie,
• elementy składowe systemu oceny tworzonego na bazie modelu kompetencyjnego,
• model tworzenia systemu ocen w korelacji z MBO (zarządzanie przez cele),
• założenia i zasady tworzenia oceny 180⁰,
• wytyczne i „dobre praktyki” oceny wieloźródłowej – oceny 360⁰,
• centrum Oceny/Centrum Rozwoju – ocena AC/DC,
• przykładowe elementy składowe wykorzystywane do oceny pracowniczej w organizacjach,
• rola HR w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązania,
• praktyczne wskazówki związane z wdrożeniem rozwiązania.

5. Zarządzanie wynikami oceny celem efektywniejszej jej obiektywizacji:
• planowanie optymalnego przebiegu procesu SOOP,
• procedura oceny: przebieg, czas trwania, system odwołań,
• organizowanie i przeprowadzenie skutecznie systemu ocen
• zebranie i podsumowanie wyników ocen – Analiza jakościowa i ilościowa zebranych danych,
• konstruowanie raportów po ocenie pracowniczej: prezentacja danych ilościowych i jakościowych, dostępność do informacji,
• komunikowanie wyników oceny – o co zadbać, do kogo kierować informacje,
• kontrola procesu oceny w organizacji – praktyczne wskazówki,
• zmiany i aktualizacje systemu ocen – jak zarządzać SOOP w czasie, kiedy modyfikować rozwiązanie,
• system ocen w kontekście procesów HR – powiązanie SOOP z innymi systemami HR istniejącymi w organizacji,
• powiązania systemu ocen z procesami HR, jakie są stosowane rozwiązania (przykłady),
• najczęstsze błędy przy wdrażaniu oraz utrzymaniu systemu ocen,
• zmiany i aktualizacje systemu ocen – jak zarządzać SOOP w czasie, kiedy modyfikować rozwiązanie.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

18-11-202119-11-2021Warszawa
18-11-202119-11-2021Wrocław
22-11-202123-11-2021Gdańsk
22-11-202123-11-2021Poznań
09-12-202110-12-2021Kraków
09-12-202110-12-2021Wrocław
13-12-202114-12-2021Warszawa
16-12-202117-12-2021Gdańsk
20-12-202121-12-2021Poznań

Zaufali nam: