Prawo celne – warsztaty praktyczne

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Prawo celne – warsztaty praktyczne

10 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Cel szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Adresaci szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Korzyści dla uczestników

Uczestnik ma możliwość:
• poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą oraz procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową,
• umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym,
• dowiedzieć się jak unikać błędów oraz na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę,
• wiedzieć co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości,
• dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Program

DZIEŃ I

1. Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej:
a) zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
b) unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce,
c) organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje.

2. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce:
a) właściwość miejscowa,
b) właściwość rzeczowa.

3. Zgłoszenie celne:
a) rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania.

4. Podstawy stosowania prawa celnego:
a) podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
b) przeznaczenia celne,
c) procedury celne,
d) procedury gospodarcze i procedury zawieszające.

5. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:
a) SAD (JDA) – wersja elektroniczna,
b) faktura,
c) listy przewozowe,
d) pozostałe dokumenty.

6. Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:
a) pochodzenie towarów,
b) wartość celna,
c) taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT,
d) praktyczne aspekty stosowania kursów walut.

7. Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym:
a) pochodzenie niepreferencyjne,
b) cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru,
c) zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego,
d) uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym,
e) uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”,
f) pochodzenie preferencyjne,
g) umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia,
h) preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom,
i) ogólny System Preferencji (System GSP),
j) produkty całkowicie uzyskane,
k) istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu,
l) zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia,
m) zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania,
n) dokumentowanie pochodzenia,
o) świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A,
p) procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze,
q) warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze,
r) upoważniony eksporter,
s) terminy ważności dowodów pochodzenia,
t) weryfikacja dowodów pochodzenia,
u) Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP).

DZIEŃ II

1. Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO):
a) istota statusu AEO, kogo dotyczy AEO?
b) wytyczne, warunki, normy i kryteria przyznawania świadectw AEO,
c) korzyści dla posiadaczy świadectw AEO,
d) aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO,
e) proces audytu (metody i zakres kontroli) na gruncie najnowszych uregulowań prawnych,
f) skutki prawne świadectw AEO,
g) zawieszanie i cofanie świadectw AEO.

2. Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych:
a) kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych,
b) zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej,
c) działanie procedury uproszczonej na przykładach,
d) rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych,
e) instytucja pozwolenia pojedynczego SASP.

3. Postępowanie administracyjne w sprawach celnych:
a) przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania,
b) kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców,
c) postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne.

4. System kontroli eksportu ECS:
a) aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień,
b) procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
c) aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie,
d) ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych.

5. Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej:
a) rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych,
b) uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej,
c) zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające,
d) Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego,
e) korzyści i negatywne aspekty deregulacji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

10 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję