Prawo celne – warsztaty praktyczne

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Adresaci szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Korzyści dla uczestników

Uczestnik ma możliwość:
• poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą oraz procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową,
• umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym,
• dowiedzieć się jak unikać błędów oraz na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę,
• wiedzieć co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości,
• dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Program

1. Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej:
a) zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
b) unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce,
c) organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje i właściwość.

2. Podstawy stosowania prawa celnego:
a) podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
b) magazyny czasowego składowania, miejsca uznane i wyznaczone,
c) procedury celne zwykłe i specjalne,
d) powrotny wywóz.

3. Zgłoszenia i celne i jego formy:
a) rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania,
b) systemy elektroniczne w obsłudze zgłoszeń celnych: CELINA / AIS, AES, NCTS, ICS – rodzaje komunikatów, adnotacji i informacji zwrotnych dla zgłaszającego, procedury awaryjne,
c) dokumenty i komunikaty potwierdzające dokonane operacje celne, Powiadomienie o Długu POD, Poświadczone Zgłoszenie Celne – PZC, IE599, zasady archiwizacji dokumentacji odpraw celnych,
d) alternatywne dowody potwierdzające wywóz towaru z UE w kontekście stosowania stawek podatku od towarów i usług.

4. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą i odprawach celnych:
a) SAD (JDA) – wersja elektroniczna,
b) faktura,
c) listy przewozowe,
d) pozostałe dokumenty.

5. Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:
a) pochodzenie towarów, Wiążąca Informacja o Pochodzeniu – WIP,
b) wartość celna towarów, metody wyznaczania wartości celnej towaru, stosowanie kursów walut na potrzeby ustalania wartości celnej,
c) taryfikacja towarów, stawki i rodzaje ceł, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT,
d) zwolnienia z cła i podatku od towarów i usług w operacjach celnych.

6. Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO):
a) rodzaje statusu upoważnionego przedsiębiorcy, obowiązki i korzyści wynikające z jego posiadania, uzyskanie dostępu do uproszczeń, obniżenie kwoty referencyjnej zabezpieczenia należności celno-podatkowych.

7. Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych:
a) Istota uproszczeń w zgłoszeniach celnych,
b) rodzaje i zastosowanie procedur uproszczonych,
c) rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33 a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych.

8. Postępowanie administracyjne w sprawach celnych:
a) przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania,
b) kontrola towarów przed zwolnieniem, weryfikacja zgłoszeń celnych, kontrola celna po zwolnieniu towaru, aspekty prawne kontroli celno-skarbowej i kontroli przedsiębiorców,
c) postępowanie administracyjne w sprawach celnych, uwagi prawne i aspekty praktyczne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

29-11-202130-11-2021Warszawa

Zaufali nam: