Prawo cywilne oraz handlowe a podatki  dla głównych księgowych, członków zarządu i dyrektorów finansowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Prawo cywilne oraz handlowe a podatki dla głównych księgowych, członków zarządu i dyrektorów finansowych

23 07 2021 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Szkolenie jest unikatowym na rynku szkoleniowym produktem przeznaczonym dla kadry zarządzającej finansami przedsiębiorstw. Prezentujemy Państwu program szkolenia zawierający hasła – klucze, ważne dla każdej firmy. Sytuacje w nich przedstawione zdarzają się na co dzień, ale często pozostają poza zasięgiem osób decyzyjnych. Proste czynności takie, jak zakup towarów czy odliczanie VAT z faktury, mogą spowodować niebezpieczne skutki podatkowe, jeśli zostaną zaniedbane cywilnoprawne aspekty tych czynności. Zaniedbanie jest natomiast często wynikiem dojścia do tzw. granicy kompetencji. Ze względu bowiem na styk różnych dziedzin prawa ważne zagadnienia mogą umknąć osobom, które mogłyby zauważyć niebezpieczeństwo: członkowi zarządu, bo on nie księguje; głównej księgowej, bo nie ona podpisuje umowę; dyrektorowi finansowemu, bo on skupił się na kwestiach rozliczeń finansowych.

Celem szkolenia jest więc zwrócenie uwagi na te obszary zagrożeń, które mogą Państwa spotkać przy codziennych transakcjach handlowych. Na wszystkie te zagadnienie spojrzymy pod kątem prawa cywilnego, handlowego i podatkowego jednocześnie.

Szkolenie prowadzi osoba, która potrafi połączyć te trze obszary, gdyż jest czynnym zawodowo adwokatem oraz doradcą podatkowym. Marcin Pacyna jest praktykiem, który potrafi wykorzystać wiedzę posiadaną w obszarze prawa cywilnego, handlowego i podatkowego. Ważnymi aspektami tej wiedzy podzieli się z Państwem na szkoleniu.

Prowadzący szkolenie

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Program szkolenia

1. Kodeks cywilny a prawo do odliczenia podatku VAT (czynności nieważne i pozorne):
a) analiza umowy (aktów notarialnych). Zapisy newralgiczne,
b) porównanie faktury oraz umowy,
c) czynności „krok po kroku” – Kodeks cywilny i zapisy VAT.

2. Istota, rodzaje prokury i zakres czynności prokurenta:
a) prokura samoistna,
b) prokura łączna,
c) prokura oddziałowa,
d) współdziałanie prokurenta z członkiem zarządu.

3. Czynności dokonywane przez osoby nieupoważnione a skutki cywilne i podatkowe:
a) fałszywy pełnomocnik – jak go rozpoznać,
b) zabezpieczające zapisy umowne,
c) kwestia odszkodowawcza,
d) ważność czynności a koszty uzyskania przychodów i odliczenie VAT.

4. Braki w reprezentacji a ważność umów – przypadek rozbieżności między KRS a rzeczywistością w zakresie wpisów osób zarządzających:
a) sposób weryfikacji odpisów z KRS – jak je czytać?
b) czy prawdziwe jest zdanie, że większość spółek handlowych w Polsce ma nieważny zarząd?
c) skutki podatkowe i handlowe umów zawartych ze źle umocowanymi członkami zarządu.

5. Forma czynności prawnych w kontekście skuteczności czynności (na przykładzie zbywania przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa):
a) forma dla celów dowodowych,
b) forma dla wywołania określonych skutków,
c) forma pod rygorem nieważności,
d) forma aktu notarialnego oraz podpisu notarialnie poświadczonego.

6. Przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa cywilnego oraz podatkowego (kodeks cywilny a skutki w podatku dochodowym i podatku VAT):
a) przedsiębiorstwo oraz jego zorganizowana część w rozumieniu prawa cywilnego i podatkowego,
b) znaczenie funkcjonalne, ekonomiczne, prawne i gospodarcze a VAT,
c) aporty przedsiębiorstw (ZCP) do spółek i amortyzacja.

7. Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych a przedawnienie zobowiązań podatkowych (podobieństwa, różnice, skutki). Czynności księgowe a przedawnienie roszczeń:
a) zobowiązania niezupełne w prawie cywilnym a podatki,
b) przedawnienie zobowiązań podatkowych i analiza porównawcza z kodeksem cywilnym,
c) czy można zapłacić skutecznie przedawnione zobowiązanie kontrahentowi?
d) czy można zapłacić skutecznie przedawniony podatek?
e) potwierdzanie sald a przerwanie biegu terminu przedawnienia.

8. Terminy płatności, umowy i aneksy – analiza w kontekście tzw. ulgi na złe długi w podatku VAT:
a) istota ulgi na złe długi,
b) czy aneksy do umów zmieniające terminy płatności mogą skutecznie przedłużyć realizację ulgi na złe długi?
c) nieważność niektórych czynności.

9. Umowy – wybrane zagadnienia (umowa przedwstępna, potrącenie, zwolnienie z długu). Skutki podatkowe:
a) formy umów i ich skutki (podatki i prawo cywilne),
b) oświadczenia stron w zakresie potrąceń,
c) potrącenie a kompensata – skutki w prawie cywilnym i podatkowym,
d) umorzenie a zwolnienie z długu – skutki w prawie cywilnym i podatkowym.

10. Zadatek a zaliczka – skutki cywilnoprawne oraz podatkowe (CIT, PIT, VAT):
a) czym różni się zadatek od zaliczki?
b) odliczanie VAT z faktury zaliczkowych,
c) zadatek, zaliczka i definitywność świadczenia a faktura i przychód podatkowy.

11. Sprawdzanie właściwej reprezentacji w spółkach prawa handlowego (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o. oraz akcyjna):
a) aktualność zapisów w odpisach z KRS,
b) powaga mocy wiążącej odpisów z KRS,
c) badanie umów spółek – czy niezbędne?
d) czy czynność może być ważna wobec kontrahentów i nieważna wobec wspólników?

12. Stosunki wewnętrzne w spółkach osobowych i rozliczenia wspólników – również w obszarze podatków:
a) uchwały i decyzje wspólników,
b) podział zysku i pokrycie strat – rozliczenia podatkowe,
c) dywidendy w spółkach kapitałowych a zyski w spółkach osobowych,
d) zaliczki na poczet zysku.

13. Stosunki wewnętrzne w spółkach kapitałowych i rozliczenia wspólników – również w obszarze podatków:
a) uchwały i decyzje wspólników,
b) podział zysku i pokrycie strat – rozliczenia podatkowe,
c) dywidendy w spółkach kapitałowych a zyski w spółkach osobowych,
d) zaliczki na poczet dywidendy.

14. Dokapitalizowanie spółki na przykładzie spółki z o.o. (podwyższenie kapitału, dopłaty, pożyczki) – skutki w zakresie rozliczeń spółki oraz skutki podatkowe:
a) dopłaty – skutki wobec spółki, wspólników i urzędu skarbowego,
b) podwyższenie kapitału zakładowego – zasady prawa handlowego i skutki podatkowe,
c) kto komu płaci podatek i za kogo – dopłaty, podwyższenie kapitału i pożyczki.

15. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu oraz odpowiedzialność podatkowa zarządu i wspólników:
a) kto odpowiada za cywilnoprawne długi w spółkach osobowych?
b) kto odpowiada za cywilnoprawne długi w spółkach kapitałowych?
c) czy jest możliwe wykluczenie prywatnej odpowiedzialności za długi podatkowe?
d) czy majątek prywatny wspólników i zarządców jest bezpieczny?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. 22 208 28 28/33, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

23 07 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję