Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Szkolenia dotyczące UFK są rzadkością, gdyż przepisów prawa regulujących ten produkt życiowy jest bardzo niewiele. To oznacza podzielenie się wykładowcy wiedzą praktyczną z uczestnikami zajęć.

W praktyce wiele zakładów ubezpieczeń ma problemy z prawidłowym ujmowaniem zdarzeń wynikających z UFK, w szczególności w zakresie:
• ujmowania składek z tych produktów,
• alokacji składek na poszczególne Fundusze UFK,
• wyceny aktywów netto UFK,
• transakcji zakupu/umorzenia jednostek UFK,
• prezentacji w bilansie i w rachunku zysków i strat UFK.

Na szkoleniu wyjaśniane zostaną istotne różnice i podobieństwa do funduszy inwestycyjnych. Szkolenie jest prowadzone w sposób przystępny, zrozumiały dla uczestnika. W trakcie szkolenia uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę za pomocą licznych przykładów i zadań umożliwiających przybliżenie tematu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników towarzystw ubezpieczeń na życie, które oferują produkty o charakterze inwestycyjnym. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe są swoje formie podobne do Funduszy Inwestycyjnych, ale występuje też bardzo wiele różnic.

Program

1. Charakterystyka ubezpieczeń na życie oraz prezentacja głównych procesów w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym.

2. Specyfika różnych typów produktów ubezpieczeń na życie (produkty ochronne, produkty inwestycyjne) – zasady ustalania ceny produktu.

3. Różnice pomiędzy produktami indywidualnymi a produktem grupowym.

4. Specyficzne regulacje w ustawie o działalności ubezpieczeniowej dotyczące produktów ubezpieczeń na życie.

5. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe a fundusze inwestycyjne – podobieństwa i różnice:
5.1. Porównanie regulacji w zakresie ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych,
5.2. Porównanie podstawowych zasad rachunkowości ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych,
5.3. Porównanie podstawowych zasad wyceny ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych,
5.4. Różnice w sprawozdawczości ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych.

6. Produkty UFK – prezentacja w sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń:
6.1. Charakterystyka produktu UFK,
6.2. Składka z produktów UFK – ewidencja składki, alokacja składki,
6.3. Aktywa netto UFK, Wycena jednostki UFK,
6.4. Wypłata świadczeń z produktów UFK.

7. Charakterystyka wymogów w zakresie sprawozdawczości ubezpieczeniowej:
7.1. Specyfika sprawozdawczości ubezpieczeniowej – bilans, techniczny rachunek ubezpieczeń, ogólny rachunek zysków i strat,
7.2. Sprawozdawczość dla celów rachunkowości a dla celów wypłacalności (bilans dla celów statutowych vs bilans dla celów wypłacalności).

8. Analizy rentowności produktów UFK.

9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję