Profesjonalny Controlling (LEVEL 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Profesjonalny Controlling (LEVEL 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu

10 09 2020 - 11 09 2020 - Gdańsk
29 09 2020 - 30 09 2020 - Warszawa
05 10 2020 - 06 10 2020 - Poznań
15 10 2020 - 16 10 2020 - Katowice
29 10 2020 - 30 10 2020 - Kraków
19 11 2020 - 20 11 2020 - Wrocław
26 11 2020 - 27 11 2020 - Warszawa
03 12 2020 - 04 12 2020 - Poznań
03 12 2020 - 04 12 2020 - Gdańsk

Kategoria: ,
Prowadzący

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ; Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1990 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu; autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych; autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej między innymi dla: PKO BP SA, TVP SA, TP SA, Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE SA, TUiR WARTA SA, KPMG Sp. z o.o., PWC Sp. z o.o., ERNST&YOUNG Sp. z o.o., MERCK Sp. z o.o., PILKINGTON IGP Sp. z o.o., Rieber Foods Polska SA (dawniej DELECTA SA), PGNiG SA, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, ORKLA PRESS POLSKA SA, ZCH Police SA, FASER SA, ZPC Jutrzenka SA, Energopol-7 Poznań SA (obecnie MAXER SA), Masters SA, POWEN SA, Polmos Wrocław SA (obecnie Vratislavia SA), FPM SA, Polifarb Wrocław SA, Trakcja Polska – PKRE SA i wielu innych; autor i współautor licznych książek i artykułów np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK, 2009; Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK 2010; Controlling w praktyce, Z. Leszczyński, T. Wnuk, ODDiK 2004 i wielu innych.

Adresaci szkolenia

• menedżerowie wszystkich szczebli, których kariera nie prowadziła przez pion finansowy; pracownicy firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji publicznych; wszyscy Ci, którym wiedza o podstawach controllingu jest niezbędna w praktyce.

Poziom szkolenia

• szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym; od uczestników nie jest wymagana wiedza z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu; zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści potrzebna jest koncentracja i pełne zaangażowanie.

Korzyści ze szkolenia

• poznanie najważniejszych narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu i sposobów ich wykorzystania; poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia; zaangażowanie pracowników w zarządzanie kosztami.

Program

1. Wprowadzenie do rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu (1 godzina):
a) pojęcie rachunku kosztów; cele rachunku kosztów w organizacji i sposoby oceny stopnia realizacji tych celów; pojęcie i rola rachunkowości zarządczej; rachunkowość zarządcza jako narzędzie wspomagania planowania, kontroli, organizowania i motywowania; rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa; controlling.

2. Kluczowe klasyfikacje kosztów dla potrzeb zarządzania (1 godzina):
a) znaczenie poprawnej klasyfikacji kosztów w praktyce; koszty proste i koszty złożone; koszty produktu i koszty okresu; koszty wytworzenia, sprzedaży i zarządu; koszty według funkcji, poziomów zarządzania i miejsc powstawania; koszty bezpośrednie i pośrednie; koszty stałe i zmienne; koszty istotne i nieistotne; koszty utraconych korzyści; koszty uznaniowe; koszty kontrolowane i niekontrolowane.

3. Wprowadzenie do rozliczania kosztów w organizacji (2 godziny):
a) rodzaje obiektów kosztów w organizacji; znaczenie rozliczania kosztów w organizacji; przypisywanie kosztów bezpośrednich do wyodrębnionych obiektów kosztów; grupowanie kosztów pośrednich w przekroju wyodrębnionych miejsc powstawania kosztów; rozliczanie kosztów działów pomocniczych/wsparcia; ustalanie stawek kosztów pośrednich dla podstawowych miejsc powstawania kosztów; rozliczanie kosztów pośrednich na obiekty kosztów wyodrębnione w organizacji – wyroby, usługi, projekty, klientów itd.

AdvisorsCo case
(problematyka: rozliczanie kosztów prostych na wyodrębnione ośrodki odpowiedzialności; rozliczanie kosztów działów pomocniczych; ustalanie stawek kosztów pośrednich w działach podstawowych; kalkulacja kosztów usług)

4. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie (2 godziny):
a) wprowadzenie do zasad podejmowania decyzji krótkookresowych przy zastosowaniu wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu.

ServisCo case
(problematyka: złożony przykład podejmowania decyzji w krótkim okresie przy wykorzystaniu narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu; uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji zmian w cenach, ilości sprzedaży, kosztach zmiennych i stałych, zakupu aktywów trwałych itd.; kryteria wybory najlepszego projektu; zalety, wady i zagrożenia proponowanych projektów)

5. Wprowadzenie do analizy dokonań i wielowymiarowych analiz rentowności (2 godziny):
a) scentralizowane i zdecentralizowane zarządzanie organizacją; zalety i wady decentralizacji zarządzania; kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w organizacji; ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za koszty, zyski i inwestycje; budowa i wykorzystanie wielowymiarowych systemów analizy rentowności.

MultiProfit case
(problematyka: wymiary analizy wyniku finansowego; analiza kosztów i rentowności w przekroju regionów sprzedaży; analiza kosztów i rentowności w przekroju kluczowych klientów i grup klientów; analiza rentowności w przekroju produktów i grup produktów)

6. Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników (2 godziny):
a) krótkie wprowadzenie do budżetowania przychodów, kosztów i wyników organizacji; sporządzanie budżetu głównego – master budget.

TradeCo case
(problematyka: budżetowanie przychodów, wpływów ze sprzedaży i należności; budżetowanie kosztów, wydatków i zobowiązań; sporządzanie wstępnego budżetu wpływów i wydatków; sposoby postępowania w przypadku wystąpienia niedoboru środków pieniężnych; tworzenie master budżetu – przygotowanie końcowego budżetu środków pieniężnych, rachunku wyników i bilansu)

7. Implementacja i wykorzystanie do zarządzania rachunku kosztów działań – ABC (2 godziny):
a) krótkie wprowadzenie do rachunku kosztów działań; wyodrębnianie zasobów, działań i obiektów kosztów; rozliczanie kosztów zasobów na działania i kosztów działań na obiekty; wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań do zarządzania.

MasterLogistics case
(problematyka: wyodrębnianie zasobów; nośniki zasobów i rozliczanie kosztów zasobów; nośniki działań i rozliczanie kosztów działań; kalkulacja kosztów klientów w rachunku kosztów działań; zastosowanie rachunku kosztów działań do analizy rentowności klientów; podejmowanie decyzji o klientach na podstawie rachunku kosztów działań)

Extra do samodzielnej analizy

AutoMan case
(problematyka: koszty i przychody istotne dla podjęcia decyzji; koszty i przychody nieistotne dla podjęcia decyzji; ocena opłacalności decyzji o outsourcingu; szacowanie poziomu działalności, przy którym outsourcing jest opłacalny)

FastTrade case
(problematyka: sporządzanie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników dla regionów sprzedaży; analiza opłacalności zwiększenia kosztów reklamy w regionach sprzedaży; analiza zasadności rozliczania kosztów centrali spółki na regiony sprzedaży)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Materiały dla uczestników kursu:
• około 100 stron materiałów ułatwiających pracę podczas szkolenia i ułatwiających zastosowanie poznanych narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu w organizacji.

Godziny zajęć:
Dzień I 11:00-16:30
Dzień II 9:00-15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Szkolenie w Warszawie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:
Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

10 09 2020 - 11 09 2020 - Gdańsk
29 09 2020 - 30 09 2020 - Warszawa
05 10 2020 - 06 10 2020 - Poznań
15 10 2020 - 16 10 2020 - Katowice
29 10 2020 - 30 10 2020 - Kraków
19 11 2020 - 20 11 2020 - Wrocław
26 11 2020 - 27 11 2020 - Warszawa
03 12 2020 - 04 12 2020 - Poznań
03 12 2020 - 04 12 2020 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję