Prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt w praktyce

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt w praktyce

13 05 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z:
• samodzielnym prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt,
• wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy,
• przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych,
• inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
• przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
• archiwizacją dokumentacji przekazanej w stanie nieuporządkowanym,
• postępowaniem z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu,
• prowadzeniem sprawozdawczości.

Adresaci szkolenia

Warsztaty adresowane są w szczególności do obecnych archiwistów zakładowych oraz osób, które dopiero przejmą prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt. Szkolenie kierowane jest również do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą nabyć lub pogłębić wiedzę z zakresu praktycznego posługiwania się normatywami, porządkowania, ewidencjonowania i archiwizacji dokumentów w podmiocie.

Program szkolenia

1. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych:
a) Studia wstępne,
b) Rozpoznanie przynależności zespołowej,
c) Segregacja i systematyzacja,
d) weryfikacja kategorii archiwalnych,
e) brakowanie przeterminowanej dokumentacji archiwalnej,
f) archiwizowanie materiałów archiwalnych,
g) archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej,
h) uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym,
i) wydzielenie materiałów archiwalnych,
j) nadawanie układu dokumentacji w zespole,
k) inwentaryzacja,
l) znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej),
m) opracowanie krótkiego rysu historycznego jednostki organizacyjnej.

2. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.
3. Ćwiczenia:
a) wypełnianie spisu spraw,
b) opisywanie teczek aktowych,
c) uzupełnianie opisów,
d) sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych ( w tym dokumentacji technicznej, informatycznych nośników danych),
e) prowadzenie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych,
f) wypełnianie karty udostępnienia akt/rejestru udostępnień,
g) sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
h) przygotowanie protokołu zaginięcia/uszkodzenia/zniszczenia akt,
i) przygotowanie protokołu wycofania dokumentacji ze stanu archiwum,
j) sporządzanie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej,
k) sporządzanie spisu materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego,
l) sprawozdanie z działalności archiwum.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

13 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję