Przygotowanie dokumentacji cen transferowych w pigułce 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych w pigułce 2019

16 09 2019 - 17 09 2019 - Poznań
08 10 2019 - 09 10 2019 - Warszawa
28 10 2019 - 29 10 2019 - Wrocław
13 11 2019 - 14 11 2019 - Gdańsk

Kategoria: ,
Prowadzący*

Magdalena Marciniak – Partner w spółce MDDP Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu Cen Transferowych, Doradca podatkowy. Jest odpowiedzialna za projekty dotyczące dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych oraz wyceny transakcji towarowych i usługowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Prowadzi projekty dotyczące restrukturyzacji działalności w grupach kapitałowych w zakresie funkcjonalności i optymalizacji łańcucha dostaw, opracowywania i implementacji polityki cen transferowych w grupach kapitałowych czy wsparcia przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków Uprzednich Porozumień Cenowych. Prowadzi warsztaty z zakresu przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Magdalena Marciniak została w 2018 r. wyróżniona w kategorii ”Ceny transferowe” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Gazety Prawnej.

Magdalena Dymkowska – Starszy manager w Zespole Cen Transferowych w spółce MDDP Doradztwo Podatkowe. Magda bierze udział w projektach dotyczących projektowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych (w tym modeli opartych o metodę podziału zysku) i ich obrony w trakcie kontroli podatkowych, przygotowywania polityk cen transferowych oraz przygotowania wniosków o zawarcie Uprzednich Porozumień Cenowych. Magda posiada także doświadczenie w sporządzaniu analiz porównawczych m.in. dla działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługowej czy licencyjnej oraz dokumentacji cen transferowych, w tym w zakresie dostosowywania dokumentacji przygotowanych na szczeblu grupowym do lokalnych przepisów. Prowadzi szkolenia z zakresu cen transferowych oraz jest autorką artykułów w prasie.

Agnieszka Krzyżaniak – Starszy manager w Zespole Cen Transferowych w spółce MDDP Doradztwo Podatkowe. Uczestniczy w szeregu projektów podatkowych i ekonomicznych w zakresie m.in. przygotowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych w grupach kapitałowych, weryfikacji istniejących w grupach kapitałowych modeli biznesowych, projektowaniu i implementacji narzędzia IT mającego na celu zautomatyzowanie procesu gromadzenia „dokumentacji” źródłowej, projektowania, planowania i wdrożenia polityki cen transferowych dla grup kapitałowych, przygotowania analiz ekonomicznych i benchmarkingowych dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych, przygotowania kompleksowej dokumentacji cen transferowych (m.in. projekt który obejmował ponad 100 dokumentacji), udziału w kontrolach podatkowych dotyczących cen transferowych. Autorka publikacji i prelegent konferencji oraz szkoleń dla klientów i studentów z problematyki cen transferowych.

Agnieszka Walska – Manager w Zespole Cen Transferowych w spółce MDDP Doradztwo Podatkowe. Agnieszka zdobywała doświadczenie biorąc udział w projektach realizowanych dla firm z bardzo wielu branż w tym m.in. branży spedycyjnej, farmaceutycznej, petrochemicznej, odzieżowej, spożywczej, medialnej, czy motoryzacyjnej. Agnieszka bierze udział w projektach dotyczących tworzenia modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, opracowywania i implementacji polityki cen transferowych, przygotowywania i/lub wspierania klientów w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, w tym poprzez bieżące doradztwo, przygotowywanie dokumentacji wzorcowych, opracowanie podręcznika dot. przygotowywania dokumentacji cen transferowych, czy przeprowadzenie warsztatów. Agnieszka ma także doświadczenie w obronie stosowanych CT w sporach z organami podatkowymi.

Marta Klepacz – Manager w Zespole Cen Transferowych w spółce MDDP Doradztwo Podatkowe. Na co dzień uczestniczy w projektach obejmujących sporządzanie dokumentacji cen transferowych, przeglądy dokumentacji cen transferowych, przeprowadzanie analiz porównawczych czy opracowywanie i implementowanie polityk cen transferowych w grupach kapitałowych, głównie dla klientów z sektora FMCG, papierniczego czy motoryzacyjnego. Marta uczestniczy również w projektach obejmujących restrukturyzację działalności grup kapitałowych oraz wspiera klientów podczas kontroli podatkowych. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów dotyczących sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Ewa Tomczyk – Manager w Zespole Cen Transferowych w spółce MDDP Doradztwo Podatkowe. Ewa na co dzień pracuje przy projektach podatkowych dla klientów z różnorodnych branż, w szczególności dla podmiotów z sektora nieruchomości. Wśród dotychczas zrealizowanych projektów można wymienić (i) przygotowywanie analiz rynkowych dla transakcji usługowych, towarowych jak również finansowych czy dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, (ii) opracowywanie polityk cen transferowych oraz (iii) wspieranie klientów w sporządzaniu i weryfikacji dokumentacji cen transferowych. Ewa ma doświadczenie w pisaniu wniosków o zawarcie uprzednich porozumień cenowych. Zdobywała również swoje doświadczenie poprzez wspieranie klientów przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych a także prowadzenie warsztatów i szkoleń w tym obszarze. Jest autorką bloga oraz publikacji prasowych w obszarze podatków.

Adrian Mroziewski – Manager w Zespole Cen Transferowych w spółce MDDP Doradztwo Podatkowe. Adrian na co dzień pracuje przy projektach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz danych porównawczych, przeglądu dokumentacji cen transferowych, a także przygotowania i wdrożenia zasad wyznaczania cen transferowych w ramach grup kapitałowych. Adrian zdobywał również swoje doświadczenie poprzez wspieranie klientów przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych a także prowadzenie warsztatów z zakresu przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Program

DZIEŃ I

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

1. Zmiany najważniejsze dla podatników od 1 stycznia 2019 r.:
a) zmiany w definicji powiązań,
b) progi dokumentacyjne,
c) zwolnienia i wyłączenia z obowiązków dokumentacyjnych.

2. Zmiany najważniejsze dla podatników od 1 stycznia 2019 r. vs 2017-2018 c.d.:
a) elementy dokumentacji Local File i Master File,
b) analiza porównawcza jako obowiązkowy element dokumentacji Local File,
c) korekty TP,
d) czy zawsze trzeba przygotowywać analizę porównawczą? Zwolnienia tzw. safe harbours.

3. Kontrole w zakresie cen transferowych – doświadczenie praktyczne:
a) jak się przygotować do kontroli TP?
b) sankcje w cenach transferowych.

4. Zarządzanie ryzykiem TP w grupach kapitałowych (APA, uAPA, MAP), przygotowanie do dokumentowania FY2019 , w tym sprawozdanie TP-R oraz raportowanie kwestii TP w MDR-ach:
a) terminy dotyczące obowiązków w zakresie TP – kiedy, co?
b) oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji – czy wiesz co podpisujesz?
c) nowe obowiązki sprawozdawcze – TP-R, MDR,
d) recharakteryzacja i pominięcie transakcji – nowe instrumenty w rękach organów podatkowych,
e) uprzednie porozumienia cenowe – dlaczego warto w nie zainwestować?

DZIEŃ II 

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

1. Jak przygotować dokumentację cen transferowych za rok 2019?:
a) identyfikacja powiązań i transakcji,
b) agregacja transakcji,
c) elementy dokumentacji lokalnej.

2. Analiza porównawcza / opis zgodności – wybór analizy, etapy, skąd pozyskać dane, jak ocenić jakość i przydatność danej analizy (w przypadku analizy przygotowanej przez doradców):
a) źródła danych do analiz,
b) zastosowanie danych wewnętrznych i zewnętrznych w analizach,
c) jak czytać raport z analizy (w tym odniesienie wyników analizy do wyników transakcji)?

3. Master File – dokumentacja grupowa:
a) jakie elementy musi mieć dokumentacja grupowa?
b) czy zawsze Master File otrzymany od grupy spełnia polskie wymogi?

4. Jak przygotować się do wypełnienia TP-R?:
a) case study – CIT-TP na przyk+A1:A45ładzie wybranych transakcji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewskal@akademiamddp.pl

Terminy

16 09 2019 - 17 09 2019 - Poznań
08 10 2019 - 09 10 2019 - Warszawa
28 10 2019 - 29 10 2019 - Wrocław
13 11 2019 - 14 11 2019 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję