Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)

02 11 2020 - 03 11 2020 - Wrocław
17 12 2020 - 18 12 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Poziom szkolenia

• szkolenie prowadzone jest na poziomie średniozaawansowanym,
• uczestnicy powinni posiadać wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu,
• zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści od uczestników wymagana jest koncentracja i pełne zaangażowanie.

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących funkcjonowania rachunku kosztów standardowych oraz jego wykorzystania do zarządzania kosztami, przychodami i rentownością.

Metody pracy

• wykłady i ćwiczenia,
• CASE STUDY.

Materiały

Komplet materiałów szkoleniowych ułatwiających pracę podczas zajęć i umożliwiających uporządkowanie nabytych umiejętności i zastosowanie poznanych metod w przedsiębiorstwie po zakończeniu szkolenia (około 80 stron).

Nasze atuty

• program stworzony przez praktyka dla praktyków,
• praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień,
• intensywny i skuteczny proces dydaktyczny,
• studia przypadków,
• zestawy obszernych autorskich materiałów.

Program szkolenia

1. Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania (0,5 godziny):
a) rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania.

2. Praktyczne aspekty funkcjonowania podstawowych systemów rachunku kosztów (2 godziny):
a) systemy rachunku kosztów występujące w praktyce; szczegółowe warunki zastosowania rachunku kosztów pełnych i zmiennych; zalety i wady oraz przydatność rachunku kosztów rzeczywistych, normalnych i standardowych).

ProfitMakers CASE (obliczanie wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych; wpływ zapasów na poziom wyniku finansowego; przydatność zastosowania rachunku kosztów zmiennych w różnych firmach).
ProBike CASE (wyznaczanie poziomu normalnego potencjału produkcyjnego; sporządzanie kalkulacji kosztów wytworzenia produktów z wykorzystaniem kosztów rzeczywistych (alternatywnie kosztów planowanych), jako podstawy do szacowania kosztów niewykorzystanego potencjału).

3. Zasady funkcjonowania i możliwości wykorzystania rachunku kosztów standardowych zmiennych (5,5 godziny):
a) wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia (rodzaje rachunków kosztów standardowych, funkcjonowanie rachunku kosztów standardowych),
b) procedury wyznaczania i rodzaje standardów (metody wyznaczania standardów, wyznaczanie standardów materiałów bezpośrednich, wyznaczanie standardów płac bezpośrednich, wyznaczanie standardów kosztów wydziałowych, weryfikacja standardów, rodzaje standardów, wpływ rodzaju standardu na analizę odchyleń),
c) ogólny model analizy odchyleń (model analizy odchyleń, dokładność analizy odchyleń, odpowiedzialność za odchylenia),
d) analiza przyczyn powstawania odchyleń (przyczyny odchyleń cen i zużycia materiałów bezpośrednich, przyczyny odchyleń stawek i wydajności w płacach bezpośrednich, przyczyny odchyleń kosztów zmiennych pośrednich i kosztów stałych pośrednich),
e) zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie (znaczenie kompleksowego pomiaru kosztów i informacji o odchyleniach).

AlfaCo1 CASE (analiza odchyleń materiałów i płac bezpośrednich, analiza odchyleń kosztów wydziałowych zmiennych i stałych, analiza odchyleń kosztów zarządu i sprzedaży, analiza odchyleń cen i ilości sprzedaży, uzgodnienie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego).
MedLab CASE (sporządzanie raportu zawierającego budżet wyjściowy, budżet elastyczny i koszty rzeczywiste; obliczanie i wykorzystanie do zarządzania odchylenia cen materiałów bezpośrednich, odchylenia zużycia materiałów bezpośrednich, odchylenia stawek płac bezpośrednich, odchylenia wydajności w płacach bezpośrednich, odchylenia budżetowego kosztów zmiennych wydziałowych, odchylenia wydajności w kosztach zmiennych wydziałowych).
BetaPro CASE (analiza odchyleń marży – zaawansowana analiza odchyleń marży na sprzedaży).

4. Zasady funkcjonowania i możliwości wykorzystania rachunku kosztów standardowych pełnych (2 godziny):
a) wprowadzenie do rachunku kosztów standardowych pełnych (funkcjonowanie rachunku kosztów standardowych pełnych, odmienność analizy odchyleń w rachunku kosztów standardowych zmiennych i pełnych, rachunek kosztów standardowych w systemie ewidencyjnym i poza nim).

AlfaCo2 CASE (uzupełniająca analiza odchyleń w RKPS – dodatkowe analizy odchyleń kosztów stałych wydziałowych i analizy odchyleń zysku na sprzedaży),
TechMex CASE (sporządzanie budżetu elastycznego kosztów wytworzenia; sporządzanie szczegółowych odchyleń od standardowego kosztu wytworzenia; sporządzenie raportu, w którym odchylenia mogłyby być prezentowane kierownikom jednostek wewnętrznych).

5. Wykorzystanie odchyleń, jako instrumentu analizy i zarządzania rentownością (2 godziny).

CementCo CASE (sporządzanie planowanego i rzeczywistego rachunku wyników dla grupy produktowej; przygotowanie kompleksowej analizy odchyleń wyniku finansowego dla poszczególnych produktów z uwzględnieniem odchyleń; przygotowanie raportu kontrolno-wynikowego uzgadniającego planowany i rzeczywisty wynik finansowy; interpretacja przyczyn odchylenia poziomu sprzedaży i określenie osób odpowiedzialnych za to odchylenie; analiza stopnia, w jakim odchylenie udziału w rynku jest spowodowane realizacją nowej strategii sprzedaży a na ile redukcją ceny sprzedaży).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć:
Dzień I: 11:00 – 16:30
Dzień II: 9:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

02 11 2020 - 03 11 2020 - Wrocław
17 12 2020 - 18 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję